x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - תלמד לדבר יפה

הרב זמיר כהן

קריעת ים סוף: מה ראתה שפחה על הים, שלא ראה יחזקאל בן בוזי ואיך כל זה קשור לעמידה בניסיון ולשפע הרוחני הנגזר ממנו? הרב זמיר כהן בשיעור מאלף על אמנות הדיבור והתקשורת זה עם זה