מרצים שונים

הרב ישראל מנשה - 19 דולר מצילות חיים

מרצים שונים

יש מי שמחרף נפשו בשביל להציל חיים, ויש מי שמחרף נפשו בשביל להציל... 19 דולר. סיפור עם מסר של אמונה