מגוון מרצים

הרב יצחק ווחנון - שעטנז חלק ג’

מגוון מרצים

איך מזהים בד שעשוי מצמר ופשתן יחדיו - דבר האסור על פי היהדות (שעטנז), ומהו המקור לאיסור זה? האזינו לשיחתו של הרב יצחק ווחנון