x
הרבנית חדוה לוי

הרבנית חדוה לוי - דמעותייך הבונות

הרבנית חדוה לוי

הרבנית חדוה לוי תלמד אותנו על סיפור ביאתו לעולם של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, ועל ידי כך נלמד כיצד להיבנות דווקא ממצב של מיצר ודמעות