הרב אהרן מרגלית

הרב אהרן מרגלית - כוחו של דמיון מודרך: סיפורו של אבי מעבר לים

הרב אהרן מרגלית

הרב אהרן מרגלית מספר את סיפורו של אבי, סיפור הממחיש את כוחו של דמיון מודרך, ואת היכולת להיכנס עכשיו למציאות העתידית