הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון: סיפור ומוסר בצידו - צבע אדום

הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון בסדרת משלים וסיפורים קצרים עם מוסר השכל מיוחד. והפעם צבע אדום