הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון: סיפור ומוסר בצידו - המשרד המאורגן

הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון בסדרת משלים וסיפורים קצרים עם מוסר השכל מיוחד. והפעם המשרד המאורגן