הרב הרצל חודר

ברכות משמים - פרשת נשא תשע"ה - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בחידושים נפלאים מתוך הפרשה, והפעם: הכהנים מברכים את העם, ומי מברך אותם? מהו סוד הברכות? איך כתוצאה מחסכנות יכול אדם להרוס את שלום ביתו? ומדוע נזיר נקרא לשון פלא?