x
הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - בחוקותי: זכות אבות – זכות או חובה?

הרב בועז שלום

לאחר שאמרה תורה בתוכחה "וזכרתי את בריתי יעקב... והארץ אזכור" היינו מצפים לדברי נחמה, אך התורה ממשיכה – והארץ תעזב מהם" זה הגיוני? מר עוקבא אמר שהוא חומץ בן יין – שאינו ממתין 24 שעות בין בשר לחלב – כאביו, וכי בשל כך הוא נחשב כה גרוע? ומה שלח הבעש"ט את תלמידו ללמוד מאדם פשוט? ומה פירוש דברי רשב"י "די לעולם אני ואתה"?

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)