הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - האחדות היא כח

הרב דוד נתן גלר

טובים השניים מן האחד: במה נמדד כוחה של האומה היהודית בהשוואה לאומות אחרות? שיחה מרתקת על כח האחדות והיופי של עם ישראל