הרב יצחק גלר

הרב יצחק גלר - רבי עקיבא: ואהבת לרעך כמוך, חלק ד'

הרב יצחק גלר

שיחה בעניין אהבת הזולת, מאת הרב יצחק גלר.