הרב יצחק גלר

לשון הקודש - רבי עקיבא: ואהבת לרעך כמוך חלק ג’

הרב יצחק גלר

שיחה בעניין אהבת הזולת, חלק ג. מאת הרב יצחק גלר.