הרב ישי וליס

הרב ישי וליס - פרקי אבות חלק ז'

הרב ישי וליס

כיצד חיו תנאים בתקופת המקדש? על מה הם דיברו וכיצד דיבוריהם קשורים לימינו אנו? הצטרפו אלינו במסע תוך-פנימי עם הרב ישי וליס, אל הגות יהודית בהתגלמותה