הרב ישראל ארנון

פלא יועץ - מידות

הרב ישראל ארנון

כיצד משיתים את השמחה על חיינו? כיצד מתייחסים לכל ניסיון בפרופורציה הנכונה? כיצד מפתחים את שריר האמונה, ומחזיקים בעזרתו את החיים שלנו וכל מה שיכול לצאת מהם? הרב ישראל ארנון חושף טפח אחר טפח, מסודותיו של ספר ה'פלא יועץ'