הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון - לתת תרנגולות

הרב ישראל ארנון

בהרצאה מרתקת זו יספר לנו הרב ישראל ארנון על חשיבות המעשרות, ומדוע כדאי הוא הדבר לתת לאחר, מכל דבר שיש לנו - שהרי בזה טמונות כל ההצלחה והברכה, הן מבחינה חומרית והן מבחינה גשמית