הרב ישי וליס

הרב ישי וליס - פרקי אבות חלק ג'

הרב ישי וליס

שיעור מרתק במסכת אבות - היא המסכת התשיעית בסדר נזיקין. שלא כשאר המסכתות (המבארות דינים והלכות למיניהם), מדברת מסכת זו על ענייני מוסר, קניית מידות טובות ודרך ארץ.