מרצים שונים

הרב אריה ריינר - טעמי המצוות: תפילין כקשר עם אלוקים

מרצים שונים

התפילין הן אות לישראל. על איזה סוג של קשר עם בורא עולם הן מרמזות, ואיך ניתן להגיע לזה? הרב אריה ריינר עם התשובות בהרצאה המרתקת שלפניכם