הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול - ירושלמי שביעית פרק א' הלכות ד' ה'

הרב בניהו אבא שאול

שיעור מרתק עם הרב בניהו אבא שאול: ביאורים בתלמוד הירושלמי. אל תפספסו.