הרב בניהו אבא שאול

הרב בנייהו אבא שאול - ירושלמי שביעית פרק א' הלכות ב' ג'

הרב בניהו אבא שאול

שיעור מרתק עם הרב בניהו אבא שאול: ביאורים בתלמוד הירושלמי. אל תחמיצו