הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול - ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח' דף כ' עמוד א'

הרב בניהו אבא שאול

שיעור מרתק עם הרב בניהו אבא שאול: ביאורים בתלמוד הירושלמי - אל תחמיצו