הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול - ירושלמי שביעית פרק א' הלכה ו'

הרב בניהו אבא שאול

שיעור מרתק ומחכים עם הרב בניהו אבא שאול: ביאורים בתלמוד הירושלמי. אל תפספסו