הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול - שער הבטחון: אמונה בהשם ובמתן שכרה

הרב בניהו אבא שאול

מדוע בבוקר אומרים "אמת ויציב" ובלילה "אמת ואמונה"? הרב בניהו אבא שאול בשיעור מרתק.