הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה - עשיית קסם בשבת

הרב אופיר מלכה

שיעורים בהלכות שבת מאת הרב אופיר מלכא. נושא השיעור: עשיית קסם בשבת.