הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה - כיצד נהפוך מוקצה לכלי

הרב אופיר מלכה

שיעורים בהלכות שבת מאת הרב אופיר מלכא. נושא השיעור: כיצד נהפוך מוקצה לכלי.