הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה - טלטול מוקצה כשיש חשש היזק

הרב אופיר מלכה

שיעורים בהלכות שבת מאת הרב אופיר מלכא. נושא השיעור: טלטול מוקצה כשיש חשש היזק.