הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה - טלטול מוצרים קפואים

הרב אופיר מלכה

שיעורים בהלכות שבת מאת הרב אופיר מלכא. נושא השיעור: טלטול מוצרים קפואים.