הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכא - דברים על המקובל רבי יעקב עדס

הרב אופיר מלכה

מי הוא המקובל רבי יעקב עדס? הרב אופיר מלכא מספר על דמותו הנפלאה.