הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול - ירושלמי דף ט' עמוד ב' ודף י' עמוד א'

הרב בניהו אבא שאול

שיעורים בגמרא מאת הרב בניהו אבא שאול. נושא השיעור: ירושלמי דף ט' עמוד ב' ודף י' עמוד א'.