הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול - מסכת ברכות ירושלמי פרק ב' הלכה ח' דף כ' עמוד ב'

הרב בניהו אבא שאול

שיעורים בגמרא מאת הרב בניהו אבא שאול. נושא השיעור: מסכת ברכות ירושלמי פרק ב' הלכה ח' דף כ' עמוד ב'.