הרב צביאלי בן צור - כיצד בונים אדם חלק ב’

הרב צביאלי בן צור

חסד הוא נתינה לזולת על פי צרכיו. איך עושים חסד אמיתי? ומדוע הכניס הרופא את האישה האלמנה לפני הרב החשוב?

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,710 --> 00:00:17,200
,'כן, שלום לכם ידידיי. 'כיצד בונים אדם
.זה השם של הסדרה שלנו

2
00:00:17,800 --> 00:00:20,080
,אנחנו היום ננסה ללמוד, בעזרת השם

3
00:00:20,820 --> 00:00:24,280
,איך עושים חסד בפועל? או ליתר דיוק

4
00:00:24,660 --> 00:00:27,210
?איך מגיעים למקום הזה של עשיית חסד

5
00:00:28,030 --> 00:00:32,390
?ובכן, בפעם הקודמת אנחנו שאלנו מהו חסד

6
00:00:33,160 --> 00:00:37,090
.אמרנו: נתינה, נדבה לזולת על פי צרכיו

7
00:00:37,520 --> 00:00:38,890
.לראות מה הוא צריך ולתת לו

8
00:00:39,410 --> 00:00:42,120
.מהו עני? אמרנו שעני זה מי שאין לו

9
00:00:42,210 --> 00:00:43,840
.מה אין לו? זה משתנה

10
00:00:44,190 --> 00:00:46,530
.לאחד אין שמחת חיים, ולאחד אין כסף

11
00:00:47,350 --> 00:00:51,570
ויכול להיות מצב שלעשיר
,אין שמחת חיים ולעני אין כסף

12
00:00:51,600 --> 00:00:59,200
,אז בתחום השמחת חיים העשיר הוא עני
.ובתחום השמחת חיים העני הוא עשיר

13
00:01:00,620 --> 00:01:06,060
,בתחום הממון העני הוא עני
.ובתחום הממון העשיר הוא עשיר

14
00:01:06,100 --> 00:01:06,900
.אבל לא בכל תחום

15
00:01:08,900 --> 00:01:12,440
אנחנו הפעם הולכים לשאול בעזרת השם
,מה הדרך להגיע לחסד

16
00:01:12,510 --> 00:01:15,930
?או לייצר בנפש רצון להעניק

17
00:01:16,910 --> 00:01:18,310
?איך מתחברים לזה בכלל

18
00:01:19,200 --> 00:01:22,280
נגענו בזה מעט פעם שעברה. אדם נוסע
,באוטו, יכול להתעלם מכל הסביבה

19
00:01:22,290 --> 00:01:24,670
.לא לראות מה קורה שם בכלל. להמשיך
.ללחוץ על הגז זה הכי קל

20
00:01:25,120 --> 00:01:26,120
.לעצור זה הכי קשה

21
00:01:27,330 --> 00:01:31,260
,להכניס את היד לכיס
.להיפרד מסכום של כסף - מורכב

22
00:01:32,190 --> 00:01:37,480
להתעלם ולא לשים לב לצרכים של האחר
.זה הרבה יותר קל

23
00:01:38,760 --> 00:01:41,430
...אני חשבתי שאם על פי תורה

24
00:01:41,450 --> 00:01:50,590
,אני בדיוק היום הרציתי לחבר'ה מהצפון
מאחד הקיבוצים הרחוקים ביותר מדרכה של תורה

25
00:01:50,610 --> 00:01:52,500
,וההרצאה הייתה בנושא גיוס בני הישיבות

26
00:01:52,510 --> 00:01:56,230
,ומטבע הדברים סוג של דיאלוג
.שאלות ותשובות

27
00:01:56,520 --> 00:01:59,720
מטבע הדברים נגענו באופן כללי
.בהוויה התורנית

28
00:02:01,130 --> 00:02:05,570
:ואחת השאלות שאני שאלתי אותם הייתה
לא חשבתם פעם שזה מוזר שהחבר'ה"

29
00:02:06,130 --> 00:02:08,800
,בעלי כוח הנתינה הגדול ביותר"
,שומרי התורה

30
00:02:09,070 --> 00:02:11,500
,'שם חסד זה 'בילד אין"
,זה חלק בלתי נפרד מהחיים

31
00:02:11,790 --> 00:02:17,160
?בדיוק פה לא רוצים לתרום לצבא"
.אז צריך להבין מאיפה זה מגיע בכל זאת

32
00:02:17,470 --> 00:02:19,450
,הם הרי תורמים בכל תחום אחר"
"?אז למה כאן לא

33
00:02:21,040 --> 00:02:27,640
ובאמת באמת הגדרתי להם אפילו
,שעל פי תורה אדם צריך לתת מעשרות

34
00:02:28,140 --> 00:02:30,790
.עשרה אחוז, יש אומרים חומש, עשרים אחוז

35
00:02:31,320 --> 00:02:36,260
יש כאלה שנותנים חמישים וגם שמונים
.וגם תשעים, וחלקם מיליונרים גדולים

36
00:02:37,280 --> 00:02:41,510
,תשעים אחוז מכספם לצדקה
.אני יודע מכלי ראשון שהם עושים את זה

37
00:02:42,730 --> 00:02:49,370
אז אני חשבתי שעשרה אחוז שאדם נותן לצדקה
,זה חובה וזה ייקרא מעשר

38
00:02:49,440 --> 00:02:53,780
,והשאר ייקרא צדקה
.כי הוא נותן מעבר למחויבות הבסיסית שלו

39
00:02:54,420 --> 00:02:56,870
...אז אולי ההגדרה
.ניקח הגדרה מעולם המיסוי

40
00:02:57,310 --> 00:03:06,150
,בעולם המיסוי יש את המחויבות לשלם מע"מ
,על 17, 18 אחוז, תלוי באיזו תקופה

41
00:03:06,340 --> 00:03:07,410
.ולשלם מס הכנסה

42
00:03:08,160 --> 00:03:11,910
- מס הכנסה זה הרווחת
.תשתתף איתנו ברווחים

43
00:03:11,950 --> 00:03:16,850
,כי אם מכרת במבה במכולת שלך
האדם הגיע לבמבה

44
00:03:17,230 --> 00:03:23,030
דרך הכביש והמדרכה שבנתה לו
.המדינה. תשלם למדינה חלק. יפה

45
00:03:24,270 --> 00:03:31,310
אבל המע"מ זה בסיס
,שהוא בעצם משלם למדינה ישיר

46
00:03:31,320 --> 00:03:33,080
.ואתה רק מעביר את הכסף למדינה

47
00:03:33,970 --> 00:03:37,800
.על העלמת מס יש משפטים, כנסות וכולי

48
00:03:37,930 --> 00:03:44,650
,על לקיחת מע"מ או אי תשלום מע"מ
.זה לא משפטים ולא כנסות, זה כלא

49
00:03:45,020 --> 00:03:48,250
.זה פלילי כי זה לא שלך בכלל
.זה מוגדר בחוק כגניבה

50
00:03:48,690 --> 00:03:53,560
,אז באותה מידה המעשרות זה לא שלך
.זה גניבה אם לא נתת

51
00:03:54,010 --> 00:03:55,420
.זה לא שלך עשרה אחוז

52
00:03:56,610 --> 00:04:00,390
.בעולם הגדול אנשים לא קולטים את זה
,מה, אני מרוויח 15 אלף שקל בחודש"

53
00:04:00,400 --> 00:04:02,390
?אני אתן 1,500 שקלים לצדקה"

54
00:04:02,800 --> 00:04:06,650
?מה, 18 אלף שקלים בשנה"
"?מה, אני מיליונר

55
00:04:07,280 --> 00:04:10,060
:אז תמיד אני אומר לאנשים
,אל תסתכל על ה-1,500 שאתה נותן

56
00:04:10,090 --> 00:04:13,160
.תסתכל על ה-13,500 שאתה לא נותן

57
00:04:13,680 --> 00:04:17,710
,אל תסתכל על ה-10 אחוז שלוקחים לך
.תסתכל על ה-90 אחוז שמשאירים לך

58
00:04:19,480 --> 00:04:23,160
ואמר לי פעם מישהו: "כן, כשאתה
אדם רגיל, אבל כשיש לי הכנסות

59
00:04:23,200 --> 00:04:27,070
- של עשרה מיליון דולר בשנה"
"?מיליון דולר? מיליון דולר

60
00:04:27,070 --> 00:04:30,810
,אז אני אומר לו: "מיליון דולר
,תישאר עם המיליון דולר שיש לך

61
00:04:31,350 --> 00:04:36,260
אני יכול לדאוג שלא תצטרך לשלם"
."מיליון דולר, אלא רק אלף שקל

62
00:04:36,470 --> 00:04:38,150
?הוא אומר לי: "נו, איך? איך? איך
"?על פי תורה

63
00:04:38,310 --> 00:04:39,610
."אני אומר לו: "על פי תורה
"?איך"-

64
00:04:40,060 --> 00:04:44,560
,אמרתי לו: "אני אתפלל עליך שתרד מנכסיך
,ואז לא תרוויח 10 מיליון דולר בשנה

65
00:04:44,820 --> 00:04:49,100
אלא רק 10,000 שקל, ואז אתה תצטרך"
.לתת רק 1,000 שקל. איזה יופי

66
00:04:49,280 --> 00:04:53,830
לא רוצה? אה, אתה לא רוצה? אתה יודע"
."עדיין שה-90 אחוז אצלך והם סכום עתק

67
00:04:55,380 --> 00:05:00,180
אז באמת מה הדרך להגיע
?למקום הזה של נתינה

68
00:05:01,140 --> 00:05:06,940
.ובכן, רוב האנשים חיים בתוך בועה
?מהי הבועה

69
00:05:07,670 --> 00:05:09,500
.נניח שאני כרגע עומד מולכם על בלטה

70
00:05:10,030 --> 00:05:11,930
.החדר מרוצף בהרבה בלטות

71
00:05:12,000 --> 00:05:15,030
.לקחתי בלטה אחת, עמדתי בתוכה
.אני לא יוצא מכאן

72
00:05:15,250 --> 00:05:19,420
?מה הבלטה הזו מסמלת
,אני, אשתי, הילדים, ההורים, החברים-

73
00:05:19,460 --> 00:05:22,760
,הידידים, המכרים - שלי, שלי
.שלי, שלי, שלי

74
00:05:23,160 --> 00:05:26,650
כל דבר שקורה בעולם מטריד את
.האדם עד כמה שהוא קשור אליו

75
00:05:27,270 --> 00:05:29,350
,אירוע שלא קשור אליו
.לא מטריד אותו

76
00:05:29,360 --> 00:05:31,400
.אמרנו בהרצאה הקודמת את משל החנייה

77
00:05:31,750 --> 00:05:34,820
אני צריך חנייה, אז חנייה
.הכי מעניינת אותי עכשיו בעולם

78
00:05:35,080 --> 00:05:38,330
,יצאתי מהחנייה
.חנייה הכי לא מעניינת אותי בעולם

79
00:05:39,140 --> 00:05:40,870
.יספרו לי על אירוע שקרה בדימונה

80
00:05:41,110 --> 00:05:44,470
...אז בדימונה... דימונה
...מה יש לי עם דימונה? דימונה, דימונה

81
00:05:44,480 --> 00:05:45,910
.אני לא גר בדימונה, אני גר בירושלים

82
00:05:46,220 --> 00:05:48,800
דימונה לכאורה לא אמורה
.לעניין אותי בכלל

83
00:05:49,070 --> 00:05:50,820
.מאוד מעניינת
?אתם יודעים מדוע

84
00:05:51,110 --> 00:05:55,860
כי בדימונה עשינו הרבה פעילות
.של יהדות, הרבה מאוד

85
00:05:56,130 --> 00:06:00,400
,הייתי שם המון פעמים בהרצאות
.אפילו פעם אחת בשבת קודש

86
00:06:00,820 --> 00:06:03,370
יש שם יהודי ידיד טוב
.שקוראים לו הרב שלום סילם

87
00:06:03,580 --> 00:06:08,270
הרב שלום סילם עושה מהפכות בתחומים
יהודיים בדימונה ברמות שלא ייאמנו

88
00:06:08,280 --> 00:06:13,020
'בענווה, בצניעות, ב'לשם שמים
.שאין כדוגמתו

89
00:06:13,350 --> 00:06:16,330
,מביא לשבתות רבנים מכל הארץ
מאמצים אדירים

90
00:06:16,730 --> 00:06:22,000
,ועם כל ההוצאות הנלוות. וכל שבת, שבעה
.שמונה שיעורים לחזק אנשים לקרב אותם

91
00:06:22,370 --> 00:06:26,880
?אז דימונה קשורה אליי. עד כמה
.עד כמה שקשור אליי

92
00:06:27,250 --> 00:06:30,730
אבל אם ידברו איתי על אזור בדימונה
,שאף פעם לא הייתי בו

93
00:06:30,740 --> 00:06:32,980
- על אנשים שאף פעם לא הכרתי
.פחות מעניין

94
00:06:33,340 --> 00:06:35,710
אני לא אומר שאני כזה
,ואני לא אומר שכך צריך להיות

95
00:06:35,720 --> 00:06:39,600
,אני אומר: טבעו של עולם הוא כזה
.כל אחד במקום שבו הוא נמצא

96
00:06:40,710 --> 00:06:43,090
,חיפשתי מקום בארץ שלא הרציתי מעולם

97
00:06:43,380 --> 00:06:46,470
,נדמה לי שרק ראש פינה
.אולי גם מטולה. אולי

98
00:06:46,740 --> 00:06:50,480
,אבל כל הסביבה מסביב
.ואת צפת וטבריה והכול - המון פעמים

99
00:06:50,660 --> 00:06:56,230
אז צפת וטבריה מעניינות אותי הרבה יותר
.מראש פינה ומטולה, כי לא קשור אליי

100
00:06:56,640 --> 00:07:01,760
,אם נתקדם יותר, אז כל אירוע שקשור אליי
,ירושלים מעניין אותי יותר

101
00:07:02,160 --> 00:07:04,750
.והר נוף מעניין אותי, שם אני גר

102
00:07:05,060 --> 00:07:07,820
,פתח תקווה שם גרה אמי
.שם גרות שתי אחיותיי

103
00:07:08,300 --> 00:07:12,940
:עוד מקומות בירושלים שגרים אחיי
.שכונת בית וגן, שכונת נווה יעקב

104
00:07:13,220 --> 00:07:18,800
זאת אומרת, ירושלים מעניינת אותי
.כי זה קרוב אליי, והר נוף עוד יותר

105
00:07:19,130 --> 00:07:22,730
,וכל מקום שקרוב אליי - מעניין אותי
.קרוב פחות - מעניין פחות

106
00:07:22,770 --> 00:07:26,740
,ילדיי מטבע הדברים מאוד מעניינים
.חברים, ידידים ובני משפחה

107
00:07:27,190 --> 00:07:28,840
?רגע, אז מה האתגר של האדם

108
00:07:29,120 --> 00:07:31,330
,תפרוץ את הבועה, תצא החוצה

109
00:07:31,870 --> 00:07:35,400
תסתכל על כל סביבותיך
.מי צריך עזרה, למי אני יכול לעזור

110
00:07:35,850 --> 00:07:38,700
- תצא החוצה, תסתכל, תתבונן

111
00:07:39,220 --> 00:07:41,920
וכשתתבונן תראה את הנזקק
.הזקוק לעזרה

112
00:07:42,360 --> 00:07:45,620
לדוגמה, ניקח דוגמה קלאסית
.של אדם שצריך עזרה, עני

113
00:07:45,990 --> 00:07:51,080
:אבל אמרנו בהרצאה הקודמת
.עני זה מי שאין לו. מה אין לו? משתנה

114
00:07:51,140 --> 00:07:55,830
,אז יש עני בממון
.ויש בהחלט עני בתחומים אחרים לחלוטין

115
00:07:56,440 --> 00:07:59,080
.אז אני שואל את העני בממון
,בואו נדבר רגע עליו

116
00:07:59,440 --> 00:08:02,130
.כי הוא הדוגמה הקלאסית, הרווחת, הנפוצה

117
00:08:02,600 --> 00:08:09,060
העני בממון יושב לו בקרן רחוב
?ואני עובר לידו. אתעלם ממנו או לא אתעלם

118
00:08:09,820 --> 00:08:12,180
?אעניק לו צדקה או לא אעניק

119
00:08:12,650 --> 00:08:15,800
,אז אני יכול להתעלם ולא להעניק
,אני יכול לא להתעלם וכן להעניק

120
00:08:15,850 --> 00:08:19,860
ואני יכול לא להתעלם, להעניק
,וגם להאיר אליו פנים

121
00:08:20,300 --> 00:08:22,150
.וגם לומר לו מילה טובה

122
00:08:22,610 --> 00:08:26,960
במקרים שיש לי את האופציה
.גם לשוחח איתו ולהקשיב לו

123
00:08:27,380 --> 00:08:31,130
.לא עם כולם
,כי כמו בכל חלקי האוכלוסייה

124
00:08:31,460 --> 00:08:33,880
.גם בין הקבצנים יש אנשים שאינם הגונים

125
00:08:34,080 --> 00:08:38,060
ויש אנשים מאוד הגונים. אבל אחד שאתה
,קצת מכיר ואתה רואה שהוא אדם חיובי

126
00:08:38,510 --> 00:08:42,860
,אז פעם להקשיב לו
.זה הרבה מעבר לצדקה שתיתן לו

127
00:08:42,930 --> 00:08:45,590
,ותיתן לו צדקה כמה שאתה יכול
.כי פרקטית הוא צריך צדקה

128
00:08:46,360 --> 00:08:49,500
אבל להקשיב לו זה הרבה מעבר
.למה שתיתן לו

129
00:08:49,840 --> 00:08:53,700
:אמר רבי יצחק
...הנותן פרוטה לעני"

130
00:08:54,040 --> 00:08:58,610
,אם אדם נותן כסף לנזקק"
.מתברך בשש ברכות

131
00:08:59,090 --> 00:09:01,920
."והמפייסו בדברים - באחת עשרה ברכות"

132
00:09:02,580 --> 00:09:05,320
.מי שנותן לו צדקה - מתברך בשש ברכות

133
00:09:05,590 --> 00:09:12,950
מפייסו בדברים, הכוונה יושב מולו, מדבר
.איתו וקצת מקשיב לו - באחת עשרה ברכות

134
00:09:13,290 --> 00:09:14,760
?אתם יודעים מי יישם את זה

135
00:09:15,210 --> 00:09:21,220
,מי שיישם את זה, אנשי ירושלים העתיקה
,ירושלים של מעלה, ירושלים של פעם

136
00:09:21,600 --> 00:09:27,430
,לפני 80 שנה הייתה עיר רווית עניים
.רווית צדקות וחסדים

137
00:09:27,950 --> 00:09:33,710
אז היה מקובל אצל אנשי ירושלים
,שהם מניחים קופה בכניסה לבית

138
00:09:34,040 --> 00:09:38,680
,מגיע קבצן, צריך צדקה
,מגיע קבצן, צריך צדקה

139
00:09:39,070 --> 00:09:42,650
.הם מוציאים מהקופה ונותנים לו מיד
.הוא לא צריך להמתין

140
00:09:43,300 --> 00:09:45,280
כי הרגעים הללו של ההמתנה

141
00:09:45,300 --> 00:09:47,570
.הם רגעים איומים ונוראיים בשבילו

142
00:09:48,030 --> 00:09:50,290
.הוא מחכה, אני קבצן, אני נצרך

143
00:09:50,510 --> 00:09:52,770
?ייתנו לי? לא ייתנו לי? כמה ייתנו לי

144
00:09:53,040 --> 00:09:58,570
.כולו מתוח, כולו דרוך, כולו בסוג של ציפייה

145
00:09:58,680 --> 00:10:00,600
.ואני יכול לקצר לו לפחות את התהליך הזה

146
00:10:00,990 --> 00:10:02,960
,ונתתי לו מהקופה והבאתי לו עוד כוס מים

147
00:10:02,970 --> 00:10:06,430
.אז בכלל כמה זה נפלא. בכלל כמה זה נפלא

148
00:10:07,110 --> 00:10:08,420
.וכך צריך לפעול

149
00:10:09,330 --> 00:10:11,000
,כי הקבצן הממתין בדרך

150
00:10:11,530 --> 00:10:12,910
:הגמרא מגדירה אותו כך

151
00:10:13,140 --> 00:10:16,030
.אומרת הגמרא: שלושה אנשים חייהם אינם חיים

152
00:10:16,250 --> 00:10:20,430
.חייהם אינם חיים
.האחד, מי שייסורים שולטים בו

153
00:10:20,790 --> 00:10:26,340
מי שייסורים שולטים בו, הכוונה היא
.שהוא סובל סבל רב תחומי

154
00:10:26,840 --> 00:10:32,380
חולה במחלה הנוראה שכואב לו כאן וכאן
,בשלב מתקדם, השם ירחם, לא תמיד

155
00:10:32,740 --> 00:10:35,850
,ובהרבה מאוד מקרים מתרפאים ויוצאים
,אבל עדיין הסבל קיים

156
00:10:36,080 --> 00:10:38,990
,והכאבים מלמעלה ומלמטה, בידיים
.לפעמים בעיניים, באוזניים

157
00:10:39,550 --> 00:10:41,260
.זה נקרא ייסורים שולטים בו

158
00:10:42,060 --> 00:10:47,220
.השני, מי שאשתו שולטת בו
.יודעים למה? כי זה לא דרך הטבע

159
00:10:48,100 --> 00:10:51,260
,זאת לא אמירה שוביניסטית
.זאת אמירה ריאלית

160
00:10:52,060 --> 00:10:57,230
אישה רוצה לידה בעל חזק, היא לא רוצה
.שהיא תהיה החזקה והוא יהיה החלש

161
00:10:57,770 --> 00:11:02,400
,ינהל את החיים איתה בשותפות. הכול נפלא
.הכול נפלא, הכול נפלא

162
00:11:02,590 --> 00:11:07,350
.אבל היא רוצה מולה בעל מנהיג וסמכותי

163
00:11:09,000 --> 00:11:12,800
מי שאשתו שולטת בו... אחת הבדיחות
הראשונות שאני זוכר זה על הזוג

164
00:11:12,830 --> 00:11:16,420
,שהיא הייתה גדולה מאוד והוא היה קטנצ'יק
.והיא שלטה בו טוטאלית

165
00:11:17,260 --> 00:11:20,160
,כשהיא נפטרה הוא התאבד
,כי הוא ידע שהיא תגיע למעלה תחכה לו

166
00:11:20,170 --> 00:11:22,200
,והיא מאוד תכעס אם הוא לא יבוא
.אז הוא התאבד

167
00:11:22,670 --> 00:11:27,630
הגיע איתה למעלה, פתאום הוא שומע את
.הכרוז מודיע: "כל מי ששלט באשתו - ימינה

168
00:11:29,430 --> 00:11:31,460
."כל מי שאשתו שלטה בו - שמאלה"

169
00:11:32,470 --> 00:11:36,800
:רואים אותו הולך ימינה. אמרו לו
"?אתה ימינה? למה"

170
00:11:37,130 --> 00:11:40,210
.אמר: "לא יודע. אשתי אמרה לי לעמוד פה
."אני עומד פה

171
00:11:41,480 --> 00:11:44,950
,מי שייסורים שולטים פה
:מי שאשתו שולטת בו, והשלישי

172
00:11:45,610 --> 00:11:47,870
."המצפה לשולחן חברו"

173
00:11:48,360 --> 00:11:51,350
יודעים מה זו ההגדרה
?של מישהו שמצפה לשולחן חברו

174
00:11:51,880 --> 00:11:55,070
,זה אלו בעיקר בעיירות של פעם
,אבל לא רק

175
00:11:55,360 --> 00:11:59,110
,שהיו ממתינים בכניסה לבית
:דופקים מחכים

176
00:11:59,120 --> 00:12:03,170
"?אני יכול לאכול? אני יכול לשתות"
.בעיירות העתיקות של פעם

177
00:12:03,990 --> 00:12:06,680
.והציפייה הזו היא מאוד מורכבת לו

178
00:12:06,850 --> 00:12:13,140
עד כדי כך, שאלו פעם את הרב יוסף
,'שלמה כהנמן, הלוא הוא הרב מפונוביז

179
00:12:13,950 --> 00:12:18,130
נפטר לפני כ-50 שנה בארץ ישראל
.והיה אחד מגדולי הדור

180
00:12:18,590 --> 00:12:24,200
,זה אדם שלפני השואה הייתה לו עיירה
- משפחה, אישה וילדים, קהילה, ישיבה

181
00:12:24,720 --> 00:12:26,030
.והכול הושמד בשואה

182
00:12:27,000 --> 00:12:29,900
הוא יכול היה להתנהל כמו
.הרבה אנשים אחרים ולקרוס

183
00:12:30,460 --> 00:12:33,320
,אבל כמו רוב האנשים הוא התעורר
.אבל לא סתם התעורר

184
00:12:33,550 --> 00:12:37,840
,הוא בנה את הכול מחדש, את המשפחה
,את האישה, את הילדים, את הקהילה

185
00:12:38,210 --> 00:12:41,170
.את הישיבה, ישיבת פונוביז' המעטירה

186
00:12:42,330 --> 00:12:46,200
,הייתה לו כריזמה, קסם אישי
.גם חוש הומור היה לו

187
00:12:46,320 --> 00:12:50,810
אמרו שאיזו מיליונרית רפורמית תרמה לו פעם
מיליון דולר בתנאי שבכסף הזה

188
00:12:50,890 --> 00:12:54,130
יבנו מוסד שלא יהיו בו לא כיפות
.ולא ציציות, לא זקנים ולא פאות

189
00:12:55,510 --> 00:12:58,280
הבנתם איך היא רצתה
?לעקר את התרומה מתוכן

190
00:12:58,480 --> 00:13:00,330
.לא כיפות, לא ציציות, לא זקנים ולא פאות

191
00:13:00,340 --> 00:13:02,230
,"הוא אמר לה: "אין בעיה
.והקים מוסד לבנות

192
00:13:03,370 --> 00:13:05,580
.לא כיפות, לא ציציות, לא זקנים ולא פאות

193
00:13:06,250 --> 00:13:11,460
שאלו אותו פעם: "כבוד הרב, מה אתה מתפלל
"?רגע אחרי שאתה דופק בדלת ולפני שפותחים לך

194
00:13:11,950 --> 00:13:14,190
?בין הדפיקה לבין הפתיחה

195
00:13:15,120 --> 00:13:21,030
ההוא ששאל ידע שהרב מפונוביז' הוא אחד
.מהמתרימים לתורה הגדולים ביותר בעולם

196
00:13:21,860 --> 00:13:24,640
'אז מה שהוא רצה לשמוע מהרב מפונוביז
.זה איך עושים את זה

197
00:13:25,290 --> 00:13:30,110
הוא היה בטוח שבין הדפיקה בדלת
.לבין הפתיחה יש לו איזה לחש סודי שהוא אומר

198
00:13:30,530 --> 00:13:37,490
ובאומרו את הלחש הוא מצליח
.לרכוש את לבו של התורם

199
00:13:38,040 --> 00:13:42,130
,אז הרב ענה לו ספונטנית
?מה אני מבקש בין הדפיקה לפתיחה"

200
00:13:42,140 --> 00:13:44,250
."שהנדיב לא יהיה בבית"

201
00:13:46,560 --> 00:13:50,670
,מה? באת עד לפה, תיאמת פגישה"
"?ואתה רוצה שהוא לא יהיה בבית

202
00:13:51,500 --> 00:13:54,320
.לא שאלת אותי מכאן"
,שאלת אותי בהרגשה מכאן

203
00:13:54,880 --> 00:13:57,200
,בהרגשה מכאן שלא יהיה בבית"
."זה מה שאני רוצה

204
00:13:57,550 --> 00:14:02,380
למה?" -"כי לא נעים לי כשהוא פותח"
את הדלת והוא עומד מולי כמו תורם

205
00:14:02,390 --> 00:14:06,210
ואני עומד מולו כמו קבצן. עומד מולי"
."כמו ספונסר, ואני עומד מולו כמו שנורר

206
00:14:06,800 --> 00:14:08,400
."סליחה הרב, אבל הוא תלמיד שלך"

207
00:14:08,510 --> 00:14:10,940
הרב מפונוביז' לא הלך לסתם
.'אנשים במבצע 'הקש בדלת

208
00:14:11,400 --> 00:14:14,180
.תיאמו לו פגישות מראש
.הוא היה אחד מגדולי הדור

209
00:14:14,450 --> 00:14:18,710
פגישות מראש, הנדיב היה מודע
.לחשיבותו של הרב

210
00:14:18,720 --> 00:14:23,170
,לעתים תלמיד שלו
.והוא קיבל את הרב בכבוד מלכים

211
00:14:23,610 --> 00:14:26,530
- הכול נכון. כבוד, לא כבוד
.הוא הספונסר ואני השנורר

212
00:14:26,570 --> 00:14:28,770
.הוא התורם ואני הקבצן
.נקודה

213
00:14:29,340 --> 00:14:30,850
.ההרגשה הזו היא לא נעימה

214
00:14:31,240 --> 00:14:35,280
ואת ההרגשה הזאת אנחנו אמורים
,לעקור מאותו אחד

215
00:14:35,670 --> 00:14:38,070
.כי אנחנו אמורים לתת לו תחושה נעימה

216
00:14:38,510 --> 00:14:43,810
...כי בסדום המודרנית התעללו
.סליחה, סדום העתיקה

217
00:14:44,110 --> 00:14:46,220
.ובסדום המודרנית רק התעלמו

218
00:14:46,670 --> 00:14:51,470
...בסדום המודרנית הרגו בידיים
,בסדום העתיקה הרגו בידיים

219
00:14:51,700 --> 00:14:55,030
ובסדום המודרנית רק נתנו לו
.למות לבד ולא התייחסו אליו

220
00:14:55,330 --> 00:14:59,160
ואני יכול בקלות לתת לבן אדם
.למות לבד כשאני רק לא מתייחס אליו

221
00:14:59,640 --> 00:15:03,720
מספר המדרש, מספרים חז"ל
,על חכמינו זכרונם לברכה

222
00:15:03,760 --> 00:15:06,750
,על אותם שני צדיקים
,שניים מעשרת הרוגי מלכות

223
00:15:07,750 --> 00:15:09,850
.רבי ישמעאל ורבן שמעון בן גמליאל

224
00:15:10,680 --> 00:15:13,040
.הם הלכו בדרך, יצאו להריגה

225
00:15:13,360 --> 00:15:16,860
אומר כמדומני רבן שמעון בן גמליאל
,לרבי ישמעאל: "רבי

226
00:15:18,390 --> 00:15:23,750
לבי יוצא מרוב עגמת נפש"
."שאני הולך להיהרג ואני לא יודע למה

227
00:15:23,790 --> 00:15:28,300
תבינו, אנשים גדולים כאלה לא... הנקודה
.המרכזית לא הייתה המוות. הם לא פחדו מהמוות

228
00:15:28,640 --> 00:15:33,010
אצל האנשים האלה הנקודה המרכזית
,לא הייתה המוות

229
00:15:33,290 --> 00:15:36,030
הנקודה המרכזית הייתה
?למה אני יוצא להיהרג

230
00:15:36,340 --> 00:15:38,960
"?האם עברתי עבירה? חטאתי"
."אמר לו: "כן, עברת עבירה

231
00:15:38,970 --> 00:15:43,000
אמר לו: "מה?" אמר לו: "יכול להיות שפעם
,הגיע אליך אדם בבוקר ורצה לשאול שאלה

232
00:15:43,000 --> 00:15:45,690
"?ואמרת לו להמתין"
."אמר לו: "כן, שתיתי כוס קפה

233
00:15:45,970 --> 00:15:55,910
מצוין. אז בדרגה שלך דורשים"
.ממך נתינת יתר אבסולוטית כמעט

234
00:15:56,400 --> 00:16:00,930
."כלומר, כלומר, שהיית אמור לתת לו מעבר"
"?אמר לו: "איפה זה כתוב בתורה

235
00:16:01,300 --> 00:16:07,280
,אמר לו: "כתוב בתורה לגבי כל מיני מקרים
,יתום ואלמנה, לווה ומלווה

236
00:16:07,500 --> 00:16:10,630
."כי אם ענה תענה אותו"
."ענה תענה"

237
00:16:11,530 --> 00:16:16,170
אז אנחנו מורגלים, התורה נכתבה על ידי
?הקדוש ברוך הוא, אז למה יש אות מיותרת

238
00:16:16,440 --> 00:16:17,570
?ודאי מילה מיותרת

239
00:16:17,780 --> 00:16:23,540
...כי אם תענה אותו
?"כי אם ענה אותו, למה "ענה תענה

240
00:16:24,170 --> 00:16:26,640
:אומרים חכמים
.אחד עינוי גדול ואחד עינוי קטן

241
00:16:26,730 --> 00:16:29,100
,גם בעינוי גדול נענשים
.גם בעינוי קטן נענשים

242
00:16:29,440 --> 00:16:34,000
.רגע, מה זה עינוי גדול? להתעלל
.מה זה עינוי קטן? להתעלם

243
00:16:34,050 --> 00:16:37,000
?מה זה עינוי גדול
.לעשות בידיים דבר לא טוב

244
00:16:37,010 --> 00:16:41,240
מה זה עינוי קטן? לא לעשות ולא לשים לב
.לצרכים של האחר שעומד כרגע מולך

245
00:16:42,130 --> 00:16:49,630
וזה סיפר לי פעם בחור
,שבילדותי גרנו מולו בנתניה

246
00:16:49,980 --> 00:16:52,480
,והוא פעם רצה לחקות
,כך מספרים

247
00:16:52,690 --> 00:16:57,280
רצה לחקות את אחד מגיבורי התקשורת
,שהיו עפים כביכול באוויר

248
00:16:57,330 --> 00:17:01,330
והחליט לבצע. והוא קפץ מהקומה
.השלישית והוא נפצע ונהיה נכה

249
00:17:01,600 --> 00:17:05,740
מצבו הלך והידרדר. הוא כיום על כיסא
.גלגלים, וחלק גדול מהזמן במיטה

250
00:17:05,750 --> 00:17:10,250
.והוא בחור פשוט נהדר
,בעל מידות טובות, רגוע, עדין

251
00:17:10,400 --> 00:17:14,240
,אופטימי. לא להאמין, לא להאמין
.כי הקדוש ברוך הוא נותן כוחות

252
00:17:14,270 --> 00:17:18,090
,והוא באמת מאוד מיוחד
,מאוד מאוד מיוחד. משפחה

253
00:17:19,380 --> 00:17:23,560
כשהייתי ילד, הכי לא דתית
.שהכרתי, הכי לא דתית שהכרתי

254
00:17:23,970 --> 00:17:28,780
.כל שבת קבוע כולם לים כמעין מסורת
.שום דבר לדעתי לא שמרו

255
00:17:29,350 --> 00:17:34,310
ארבעה בנים הם היו. שניים מהם
.חזרו בתשובה בצורה מופלאה, מופלאה

256
00:17:34,820 --> 00:17:37,730
,והוא עצמו התקרב
.וחי באמונה בלתי רגילה

257
00:17:38,820 --> 00:17:42,090
אז הוא סיפר לי שהוא פעם הגיע
למקום ציבורי ואמר לפקידה

258
00:17:42,110 --> 00:17:44,580
אם היא יכולה לזרז אותו, כי קשה
,לו לשבת על כיסא הגלגלים

259
00:17:44,590 --> 00:17:46,240
.כי היו לו פצעים מאחורה קשים ביותר

260
00:17:46,820 --> 00:17:49,640
אז היא אמרה לו: "אדוני, אתה לא רואה
."שיש פה תור? תעמוד כמו כולם

261
00:17:49,650 --> 00:17:52,080
."אמר לה: "אבל אני לא כמו כולם
.זה האתגר

262
00:17:52,870 --> 00:17:56,050
.זה האתגר, ידידיי, לראות מי לא כמו כולם

263
00:17:56,500 --> 00:17:58,880
.וכל אחד הוא לא כמו כולם בתחום שלו

264
00:17:58,890 --> 00:18:03,320
צריך לדעת שבכל אחד יש משהו
,שבו הוא לא כמו כולם

265
00:18:03,740 --> 00:18:07,140
,שקשה לו יותר, שמורכב לו יותר
.שהוא צריך עזרה יותר או תמיכה יותר

266
00:18:07,520 --> 00:18:12,120
,'אני יכול לבוא אליו ולהעניק לו 'אובר
.להעניק לו מעבר למה שהענקתי לו

267
00:18:12,450 --> 00:18:14,360
.לתת לו עוד ועוד ועוד

268
00:18:14,610 --> 00:18:17,690
אני יכול לסייע בידו בצורה
,בלתי רגילה והכול בידי

269
00:18:17,840 --> 00:18:20,240
.ואני חייב להחליט שאני קם ועוזר לו
.נקודה

270
00:18:20,460 --> 00:18:22,440
.אני חייב להחליט שאני קם ועוזר לו
.נקודה

271
00:18:24,690 --> 00:18:29,700
בירושלים של לפני 50-60 שנה, היה רופא
.חרדי מאוד ידוע בשם דוקטור נחום קוק

272
00:18:30,710 --> 00:18:37,400
כשהיה מגיע אליו לטיפול או לבדיקה
,הרב יחזקאל סרנא, ראש ישיבת חברון

273
00:18:38,100 --> 00:18:42,220
,אז דוקטור קוק היה מקבל אותו בלי תור
.כיאה וכיאות לאדם גדול

274
00:18:43,170 --> 00:18:46,970
,הפציינט היה יוצא
,דוקטור קוק יוצא רואה את הרב

275
00:18:47,190 --> 00:18:50,230
."כבוד הרב, תיכנס"
,אנשים כיבדו אז רבנים, ודאי

276
00:18:50,260 --> 00:18:51,600
?הרב ייכנס לפנינו, מה השאלה

277
00:18:52,420 --> 00:18:57,580
 ,אבל פעם אחת כשהרב הגיע, דוקטור קוק יצא
,ראה את הרב, פנה לאישה מבוגרת

278
00:18:57,600 --> 00:18:58,950
."ואמר לה: "תיכנסי את קודם

279
00:18:59,640 --> 00:19:02,930
 הרב כמובן לא כעס, רק כשהוא
:נכנס, הוא אמר לדוקטור קוק

280
00:19:03,300 --> 00:19:05,160
.נחום, תסביר לי רק למה עשית את זה"

281
00:19:05,710 --> 00:19:08,780
אני פשוט בטוח שיש פה הסבר"
."שיחכים אותי. אני חייב לדעת 

282
00:19:08,860 --> 00:19:11,100
.לא בטענה, רק כדי להבין
.סיקרן אותו

283
00:19:11,710 --> 00:19:15,310
אמר לו: "כבוד הרב, כל פעם שאתה מגיע
,ואני יוצא החוצה 

284
00:19:15,340 --> 00:19:19,480
 ואומר לך להיכנס לפני כולם, אף אחד"
"?לא מקטר, אף אחד לא מתלונן. אתה יודע למה

285
00:19:19,790 --> 00:19:23,730
 אומר לו: "למה?" אומר לו: "כי כולם
,מבינים שאתה נכנס כי אתה אדם חשוב

286
00:19:23,740 --> 00:19:25,760
 רב, יש לך תלמידים"
.שמחכים לך לשיעור וכולי

287
00:19:26,720 --> 00:19:31,620
 ,האישה הזו שהכנסתי לפניך היא זקנה"
.חולה, אלמנה וענייה

288
00:19:32,630 --> 00:19:36,960
 אישה כזו מטבע הדברים"
בחלק מהמקרים היא קצת ככה

289
00:19:37,720 --> 00:19:40,480
מחפשת איפה סידרו אותה"
.בגלל שהיא אלמנה 

290
00:19:40,750 --> 00:19:44,060
:אם היית עוקף אותה, היא הייתה באה ואומרת"

291
00:19:44,080 --> 00:19:45,910
ריבונו של עולם, הוא עקף אותי"

292
00:19:45,920 --> 00:19:48,200
.כי אני אלמנה. אוי, בעלי, תעזור לי"

293
00:19:48,440 --> 00:19:50,310
."רציתי להציל אותך מצערה של אלמנה"

294
00:19:51,340 --> 00:19:54,690
?מה היה מיוחד בעשייה של דוקטור קוק

295
00:19:55,190 --> 00:19:57,470
הוא קלט שהזקנה הזו עם עוד 20 פציינטים

296
00:19:57,480 --> 00:19:59,870
.שהמתינו בחדר ההמתנה, היא לא כמו כולם

297
00:19:59,990 --> 00:20:01,060
.היא לא כמו כולם

298
00:20:01,880 --> 00:20:03,730
,וכנגד זה, תשמעו דוגמה הפוכה

299
00:20:04,090 --> 00:20:05,760
,סיפרה לי תלמידה פעם על סבא שלה

300
00:20:05,770 --> 00:20:07,100
שאני הכרתי אותו קצת

301
00:20:07,380 --> 00:20:08,640
,ואני מכיר את המשפחה המורחבת

302
00:20:09,020 --> 00:20:14,610
 שנפטר לפני שנה-שנתיים בירושלים. היה אחד
.מאנשי החסד המפורסמים והגדולים ביותר

303
00:20:14,630 --> 00:20:17,640
.קראו לו הרב שטרן
,"הוא הקים מוסדות בשם "קריית בנות

304
00:20:17,650 --> 00:20:19,390
,בית לפליטות, בית ההחלמה בטלזסטון

305
00:20:19,400 --> 00:20:22,050
.שאלה מוסדות שעושים חסדים עד אין קץ

306
00:20:23,370 --> 00:20:26,760
הוא פעם שמע על מיליארדר גוי
.שיושב על אי בודד 

307
00:20:26,790 --> 00:20:28,420
.להגיע אליו צריך מסוק פרטי

308
00:20:28,430 --> 00:20:30,520
.שכר מסוק פרטי, הגיע אליו, ישב מולו

309
00:20:31,150 --> 00:20:34,540
הראה לו תמונות של התלמידות
.והמבנים וכמה צריך תמיכה 

310
00:20:34,550 --> 00:20:38,860
חלקן הגדול יתומות, חלקן ממשפחות
.הרוסות, וחלקן סתם צריכות עזרה 

311
00:20:39,550 --> 00:20:43,580
ויולדות צעירות באות ללדת
.וקשה להן לשלם, אז מחיר מוזל 

312
00:20:43,780 --> 00:20:45,220
.בית החלמה ברמה הכי גבוהה שיש

313
00:20:46,230 --> 00:20:49,120
:בסוף הנאום, העשיר מחייך, אומר לו

314
00:20:49,610 --> 00:20:54,780
."רבי שטרן, יש לי שאלה אליך"
"?אמר לו: "מה

315
00:20:55,480 --> 00:20:58,140
."אתה נראה לי אורתודוקסי"
."אמר לו: "כן

316
00:20:58,340 --> 00:20:59,730
."אתה נראה לי דתי"
."אמר לו: "כן

317
00:20:59,760 --> 00:21:01,050
"?אתה מאמין באלוקים"
."אמר לו: "כן

318
00:21:01,600 --> 00:21:04,700
אמר לו: "גם אני מאמין באלוקים
.ואני לא מתערב במעשים שלו

319
00:21:05,360 --> 00:21:09,710
אז אם הוא החליט שאני אהיה עשיר"
.והן תהיינה עניות, כנראה ככה הוא רוצה 

320
00:21:10,280 --> 00:21:14,640
."שלום ולא להתראות"
.ולא הוציא מהכיס דולר אחד

321
00:21:15,210 --> 00:21:18,690
,אבל כנגדו אלכסנדר מוקדון
,אומר המדרש

322
00:21:19,080 --> 00:21:22,370
.מגיע למלך שקראו לו מלך קציה
.קציה שם המדינה

323
00:21:22,730 --> 00:21:25,210
.והוא שומע שזו מדינה מאוד מוזרה
?אתם יודעים למה

324
00:21:25,580 --> 00:21:28,110
.כי בקציה אנשים מאוד מאוד נדיבים

325
00:21:28,340 --> 00:21:32,330
ואם יש ויכוח על חפץ, אז הוויכוח
,הוא לא אני רוצה לי ואתה רוצה לך 

326
00:21:32,360 --> 00:21:34,390
.אלא אני רוצה לך ואתה רוצה לי

327
00:21:34,600 --> 00:21:36,140
.כל אחד רוצה רק להעניק לשני

328
00:21:36,870 --> 00:21:39,670
 פתאום כשהוא יושב אלכסנדר מוקדון
,אצל מלך קציה

329
00:21:39,690 --> 00:21:42,320
.נכנסים שני אנשים בוויכוח סוער אל המלך

330
00:21:42,800 --> 00:21:47,850
 .כבוד המלך, תשמע טוב, אנחנו עשינו עסק"
.מכרתי לו את האדמה שלי

331
00:21:47,890 --> 00:21:50,720
הוא חפר באדמה"
.ומצא תיבה מלאה מטבעות זהב 

332
00:21:51,790 --> 00:21:53,040
.יש ויכוח למי זה שייך"

333
00:21:53,600 --> 00:21:57,490
אני מכרתי. אני טוען, מכרתי לו"
.עם כל מה שבפנים, אז זה שייך לו 

334
00:21:57,880 --> 00:22:02,810
 והוא טוען: מה פתאום. אתה מכרת לי"
.במחיר מסוים כי לא ידעת שיש מטבעות זהב

335
00:22:02,820 --> 00:22:05,850
,אם היית יודע שיש מטבעות זהב"
.היית מוכר במחיר הרבה יותר גבוה

336
00:22:06,740 --> 00:22:08,130
"?אז אדוני המלך, מה אתה אומר"

337
00:22:08,760 --> 00:22:13,690
 :אז המלך חושב, מחייך ואומר להם
,חבר'ה, אין בעיה. לך יש בן ולך יש בת"

338
00:22:13,700 --> 00:22:16,310
 שיתחתנו והנדוניה תהיה"
."גם מהאדמה וגם מהזהב

339
00:22:16,550 --> 00:22:17,930
.יצאו שניהם שמחים וטובי לב

340
00:22:18,410 --> 00:22:20,320
.אומר לו אלכסנדר: "אדוני, אתה פשוט טיפש

341
00:22:20,740 --> 00:22:23,790
 אצלנו במדינה אם קורה דבר כזה"
.אין פה הרבה שאלות

342
00:22:24,120 --> 00:22:26,180
:אני לוקח את הראשון ואומר לו"
,תגיד לי ידידי

343
00:22:26,680 --> 00:22:28,580
?אתה טוען שהשני שיקר"
.כן-

344
00:22:28,690 --> 00:22:30,580
?והשני, אתה טוען שהראשון שיקר"
.כן-

345
00:22:31,000 --> 00:22:32,830
?אחד מכם ודאי לא דובר אמת"
.כן-

346
00:22:33,220 --> 00:22:34,760
?אני לא יודע מי, נכון"
.נכון-

347
00:22:35,030 --> 00:22:38,580
,אז ליתר ביטחון וכדי לצאת מהספק"

348
00:22:38,850 --> 00:22:45,240
 אני הורג את שניהם ומשאיר לי"
."את כל האדמה ואת כל מטבעות הזהב

349
00:22:45,810 --> 00:22:49,990
 :אמר לו המלך קציה
,כבוד המלך אלכסנדר מוקדון"

350
00:22:50,000 --> 00:22:54,360
"?האם במדינה שבה אתה גר יש בני אדם"
."אמר לו: "כן. במקדוניה יש בני אדם

351
00:22:54,830 --> 00:22:56,040
"?יש גם בעלי חיים"
."כן"-

352
00:22:56,080 --> 00:22:57,230
"?זורחת השמש"
."כן"-

353
00:22:57,240 --> 00:22:58,230
"?יורד הגשם"
."כן"-

354
00:22:58,510 --> 00:23:04,180
 הריני להודיעך בזאת חגיגית וחד-משמעית"
,שהסיבה שבגללה זורחת השמש ויורד הגשם

355
00:23:04,310 --> 00:23:09,120
הסיבה שבגללה זורחת השמש ויורד הגשם"
,במדינה שלכם

356
00:23:09,550 --> 00:23:14,380
.''זה על משקל הפסוק: 'אדם ובהמה תושיע ה"
.לא בשביל האדם, אלא בשביל הבהמה

357
00:23:15,270 --> 00:23:18,920
,אם זה היה בשביל האדם לא היה כלום"
."כי אתם לא ראויים לשום דבר

358
00:23:19,890 --> 00:23:28,040
 ולכן כשנחום איש גמזו הלך בדרך
,והיו איתו שלושה חמורים נושאים כל טוב

359
00:23:28,080 --> 00:23:30,550
.מזון, שתייה, מגדנות, ממתקים, פירות

360
00:23:31,450 --> 00:23:34,890
:ראה אותו קבצן מאוד רעב ואמר לו
."רבי, אני רעב. תן לי לאכול"

361
00:23:35,340 --> 00:23:38,300
,אז הוא פנה לחבילות ובא לשלוף אוכל

362
00:23:38,650 --> 00:23:43,580
 ,שמע חבטה עמומה מרחוק
.הסתכל וראה שהקבצן מת מרוב רעב

363
00:23:44,400 --> 00:23:48,350
 אז הוא הסתכל לשמים ואמר: "ריבונו של
."עולם, לא רצתי, לא הזדרזתי מספיק

364
00:23:48,360 --> 00:23:49,760
.ברור שהוא הזדרז, אבל לא מספיק

365
00:23:50,290 --> 00:23:54,280
,אז הרגליים שלא הזדרזו, ייקטעו"
,הידיים שלא הזדרזו, ייגדמו

366
00:23:54,300 --> 00:23:56,240
."העיניים שלא ראו יתעוורו"

367
00:23:56,440 --> 00:23:59,600
 ולא נחה דעתו עד שאמר
.שכל גופו יתמלא פצעים

368
00:24:00,600 --> 00:24:04,730
 ,אתם יודעים שלפני פטירתו
,כשהוא היה מאוד זקן וכולי

369
00:24:04,890 --> 00:24:07,110
.הבית שלו היה מאוד ישן

370
00:24:07,990 --> 00:24:12,640
 ארבע רגלי מיטתו היו מונחות
.בתוך ארבעה ספלי מים

371
00:24:13,210 --> 00:24:14,700
,וכשהתלמידים רצו להרוס את הבית

372
00:24:14,720 --> 00:24:17,130
 :אז הוא אמר להם
."תוציאו קודם הכול ואז תוציאו אותי"

373
00:24:17,520 --> 00:24:20,830
 .הוציאו הכול ואז הוציאו אותו
.כשהוציאו אותו קרס הבית, קרסה הבקתה

374
00:24:21,580 --> 00:24:30,900
 :אז הם פנו אליו ואמרו לו
?רבנו, תגיד, למה הבית קרס כשיצאת"

375
00:24:31,310 --> 00:24:33,090
?זאת אומרת שהוא עמד רק בזכותך"

376
00:24:33,470 --> 00:24:36,120
 ,אם הוא עמד רק בזכותך"
אז למה אתה כל כך פצוע וחולה

377
00:24:36,130 --> 00:24:38,250
 ,ובלי ידיים, רגליים"
"?עיניים ומלא פצעים בגוף

378
00:24:38,640 --> 00:24:40,570
.סיפר להם את הסיפור שסיפרנו קודם

379
00:24:40,930 --> 00:24:43,260
."אמרו לו: "רבנו, אוי לנו שראינוך כך

380
00:24:43,570 --> 00:24:45,920
 ,אמר להם: "תלמידיי
."אוי לי אם לא ראיתוני כך

381
00:24:46,180 --> 00:24:49,880
 אומר רש"י במקום: "שאם לא ראיתוני
.בעולם הזה, ראיתוני בעולם הבא

382
00:24:50,040 --> 00:24:52,790
 וכך לעולם הבא אני מגיע"
."נקי, מזוכך, קדוש וטהור

383
00:24:53,580 --> 00:24:59,340
וזה המסר, ידידיי, לפרק הזה בנקודה הזו
.שבה אנחנו עוצרים היום

384
00:24:59,790 --> 00:25:03,960
 ,נתינה מקסימאלית בלי גבולות
.בלי חשבונות, בלי הגבלות

385
00:25:04,290 --> 00:25:06,170
.כמה שאתה יכול בצורה סבירה, אבל לתת

386
00:25:06,620 --> 00:25:11,130
.לפתוח את הכיס, לא לפחד
.להשקיע במסכנים, בנזקקים, בלומדי תורה

387
00:25:11,340 --> 00:25:13,430
.לתת למי שצריך. לא לפחד

388
00:25:13,860 --> 00:25:16,950
אני אומר לכם, בדוק, הקדוש ברוך הוא
.מחזיר. הוא לא נשאר חייב 

389
00:25:17,500 --> 00:25:20,400
.ומחזיר בכפל כפליים
.לא תמיד תראה את זה מיד

390
00:25:20,410 --> 00:25:21,920
.אם תחשבן תראה את זה כל שנייה

391
00:25:22,370 --> 00:25:27,950
 ,תראה בכמה פעמים הוא מנע ממך הפסד
.שזה כמו נתינה של מתנה לכל דבר ועניין

392
00:25:28,410 --> 00:25:30,830
 ,ואם נפעל בצורה הזו
,למדנו נתינה מהי

393
00:25:31,170 --> 00:25:37,030
 ונוכל לעבור לפרקים הבאים וללמוד
.על אבי החסד ועל אבות הקמצנות בעולם

394
00:25:37,540 --> 00:25:39,460
.וזה בעזרת השם בפרק הבא

395
00:25:39,720 --> 00:25:42,980
.עד אז נשתמע
.תודה רבה וכל טוב

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה