מגוון מרצים

הרב נתנאל זליקוביץ - שמיטה והמתת חסד

מגוון מרצים

מה בין שמיטה להמתת חסד? הרב נתנאל זליקוביץ בשיחה עמוקה ומרתקת.