מגוון מרצים

הרב יואל בייטץ - היהודי מול העולם: זהירות צבוע טרי

מגוון מרצים

כיצד עומדים נגד הצביעות של היצר הרע? הרב יואל בייטץ בשיחה מחזקת.