הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום - פרשת ויקרא תשע"ה

הרב ברוך רוזנבלום

"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר": הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים על פרשת השבוע. בפרק זה ידבר הרב על פרשת ויקרא