הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - אורחות חייהם של ציבור שומרי המצוות

הרב זמיר כהן

כאשר מסתכלים על הנהגות ציבור שומר המצוות, ישנן הנהגות מעוררות תמיהה ומעלות שאלות קשות. מדוע לא מתגייסים לצבא? מהו הלבוש שמשדר נתק מאחרים? הרב זמיר כהן בהסברים מרתקים