הרב רפאל יוכפז

הרב רפאל יוכפז - תהלים: פרק ב'

הרב רפאל יוכפז

שיחה על מעלת מצוות הציצית והתפילין, מתוך פרקי התהלים, מאת הרב רפאל יוכפז.