הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - בראי החיים

הרב דוד נתן גלר

הלחץ שולט בחיים שלנו בצורה בולטת. אומרים שהישראלים הם הכי לחוצים. הרמזור עוד לא התחלף לירוק, ישר צופרים. מה הסיבה ללחץ והמתח בחיים שלנו, והאם אפשר לשלוט בהם ולעצור את הגלגל הנורא הזה?

הרב דוד נתן גלר - קנאה בין אחים

הרב דוד נתן גלר - כלים לבניין עצמי

הרב דוד נתן גלר - כלים לבניין עצמי

הרב דוד נתן גלר - לב אחד בשביל כולם

הרב דוד נתן גלר - חמתי עליך

הרב דוד נתן גלר - אבני דרך באמרי חזל - לא לאבד שליטה

הרב דוד נתן גלר - המפתח לעולם הבא

הרב דוד נתן גלר - אמן ואמן

הרב דוד נתן גלר - אל תהיה צודק תהיה חכם

הרב דוד נתן גלר - עבודה זרה או עבודה עצמית

הרב דוד נתן גלר - הכח להחזיק את העולם

הרב דוד נתן גלר - היחוס לא קובע

הרב דוד נתן גלר - בזכות אבות

הרב דוד נתן גלר - תפילת העני

הרב דוד נתן גלר - אל תאבד שליטה

הרב דוד נתן גלר - זמן להתחדש

ר דוד נתן גלר - קטונתי מכל החסדים

הרב נתן דוד גלר - בית המקדש הפרטי שלי

הרב דוד נתן גלר - אמונה שאינה תלויה בדבר

הרב דוד נתן גלר - שמחה איכות חיים

הרב דוד נתן גלר - משתתף בצערך

הרב דוד נתן גלר - תפילה כקרבן

הרב דוד נתן גלר - תשאיר משהו לאלוקים

הרב דוד נתן גלר - סוד הקשר

הרב דוד נתן גלר - כעס וכאוס

הרב דוד נתן גלר - השקט שלך הבריאות שלהם

הרב דוד נתן גלר: חורבן הקשר והאבל בתשעה באב

הרב דוד נתן גלר - תפילה שמסוגלת

הרב דוד נתן גלר - להיות מחובר

הרב דוד נתן גלר - שיעורו של יוסף הצדיק