הרב שמואל טל

הרב שמואל טל - בעקבות דוד המלך: שיעור 73

הרב שמואל טל

מדוע הוצרך האדם לקבל עונשים על מצוות של קיים? הרב שמואל טל בסדרת שיעורים על ספר תהילים, לפניכם שיעור מספר 73.