הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון - מחלוקת

הרב ישראל ארנון

הספר החשוב פלא יועץ, בעל הבנה עמוקה בנפש האדם, בלווי ביאוריו, סיפוריו ומשליו של הרב ישראל ארנון. בפרק זה יעסוק הרב בנושא המחלוקת.