הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר ללבוש חולצה עם צורה דומה לצלב

ט"ו סיון התשע"ה | 02.06.15 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב, רציתי לשאול האם חולצה שמצויר עליה עוגן וזה קצת מזכיר צורה של צלב האם אפשר ללבוש? אולי השאלה היותר מדויקת זה אם אתה רואה צורה של צלב אבל לא עשו אותה לשם עבודה זרה כלומר זה סתם צורה האם יש איסור להסתכל עליה, או רק שציירו ממש צלב בשביל העבודה הזרה יהיה אסור להסתכל?

תודה רבה והמשך יום טוב :)

תשובה

שלום רב,
 
מותר ללבוש את החולצה הזו, היות ולא היה כאן שום כוונה לעשות צורת צלב (ראה שו"ת תשובות והנהגות חלק ה' סימן רסב).

וגם כשיש על החולצות צורת צלב בכוונה - זה לא נעשה לשם עבודה זרה, וממילא מותר מעיקר הדין ללובשה. ואמנם באופן כזה טוב להימנע וכמו שאמרו חז"ל בחולין דף מד עמוד ב הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו).

מקורות: יעויין ברמ"א יורה דעה (סימן קמא סעיף א) ושו"ת יחוה דעת חלק ג' (סימן סה) וספר הליכות עולם חלק ז' (עמוד רעח) וקצור שלחן ערוך ילקוט יוסף חלק יורה דעה (סימן קמא סעיף ד) ושו"ת דברי דוד חלק א' (חלק יורה דעה סימן יז). וע"ע בשו"ת תשובות והנהגות חלק ב' (סימן תיא).
 
בברכה,

הלל מאירס

 

 

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר