הגאון מוילנא

על פי עדות בנו, היה בכוונתו של הגר"א ליצור שולחן ערוך חדש שיכריע את כל המחלוקות בראיות שלא תהיה עליהן פרכה, אך לא עלתה בידו

| ט"ז חשון התשע"ד |
אא
  1. הגאון רבינו אליהו מוילנא נודע בכינויים נדירים כגון: "הגאון החסיד" או אף בפשטות –"הגאון", ובראשי תיבות שמו: "הַגְּרָ"א" (כך להלן).
  2. בגיל 6 אובחן הגר"א כעילוי, דרש בבית הכנסת הגדול בוילנא דרוש ופלפול עמוק ששמע מאביו, וכן פלפול שהכין בעצמו. גם בספרו "שנות אליהו" מובא חידוש שאמר בהיותו בן שבע שנים.
  3. בגיל תשע החל ללמוד גם קבלה, ובגיל עשר כבר למד בעצמו ולא נזקק למורים. על פי עדות תלמידו הגר"ח מוואלוז´ין, עוד לפני הגיעו לגיל שלוש עשרה החל הגר"א לברוא "גולם", אבל פסק באמצע מפני שמנעוהו מן השמים.
  4. הגר"א סירב לשמש במשרת רבנות רשמית של וילנא או בכל משרה אחרת, בשל ענוותנותו ובשל רצונו שלא להתבטל מלימוד התורה.
  5. על פי עדות בנו, היה בכוונתו של הגר"א ליצור שולחן ערוך חדש שיכריע את כל המחלוקות בראיות שלא תהיה עליהן פרכה, אך לא עלתה בידו.
  6. על אף חריפותו הרבה, הגר"א דגל בלימוד על דרך הפשט המכוונת להכרעה הלכתית, והיה בעצמו בעל בקיאות וידענות רחבת היקף.
  7. הגר"א הוא היחיד מתקופת האחרונים (ב-400 שנה האחרונות) שיש מגדולי הדורות האחרונים שמייחסים לו משקל כאחד הראשונים.
  8. על פי עדות תלמידיו, הגר"א היה לא רק בקיא בתורה הקדושה, אלא אף במתמטיקה, הנדסה, ביולוגיה, אסטרונומיה, גאוגרפיה, בלשנות ומוזיקה. עם זאת, התנגד הגר"א לעיסוק במדעי הרוח הכלליים, משום שלא ראה בהם תועלת אמיתית.
  9. הגר"א רצה מאוד לעלות לארץ ישראל ואף ניסה, אך לא עלתה בידו. הוא עודד את תלמידיו לעשות כן, ורבים מהם זכו לעלות וליישב את לארץ ישראל.
  10. גדול תלמידי הגר"א הוא הגאון רבי חיים מוואלוז´ין, בעל ה"נפש החיים" ומי שהקים את "אֵם הישיבות" – ישיבת וואלוז´ין המפורסמת שבה גדלו רבים מגדולי הדורות האחרונים.
הנקראים ביותר
הידברות שופס

מעבר לסגולה - הרב אליהו עמר

55 לרכישה

מוצרים נוספים

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

ספר קהלת עם פירוש ’נזר חכמה’ של הרב זמיר כהן

יפה באמת

הפרשה בה נולדת

שבויות

התחושות שלי - חיים ולדר

לכל המוצרים