התבוללות

מדוע הקשר שבין גויים ויהודים חמור כל כך?

תמיד יש אפשרות להתגייר, או לגייר את הילדים. אם כן, מדוע חומרת האיסור על הקשר בין יהודים לגויים גדולה כל כך?

| כ"ט אייר התשע"ט |
(צילום: shutterstock)
אא

יואב שואל:

"שלום רב, לפני כמה שנים הייתי בקשר עם בחורה לא יהודיה, ומקץ זמן נפרדתי ממנה בגלל כך. זכיתי מאז לשמור מסורת, אני מניח תפילין כל יום, לומד את פרשת השבוע ומשתדל לשמור שבת.

כיום אני מכה על חטאות נעורי, לעתים מחשבות מציקות לי, זכרונות וכדו'. לכן הייתי רוצה להבין טוב יותר את סיבת האיסור, ההשלכות שיש בקשר בין גויים ויהודים, למה הדבר כל כך נורא בעיני היהדות? הרי הבנתי שתמיד קיימת אפשרות להתגייר ואף לגייר את הילדים. תודה מראש".

* * *

שלום וברכה יואב היקר,

עמדת בנסיון גדול, אך לא איבדת את חיבורך לעם הנצח. כל הכבוד! בעזרת השם עוד תזכה להקים משפחה כשרה בישראל עם אשה יהודיה, עמה תביא ילדים יהודים לעולם.

לצערנו לכל אורך הדורות היו יהודים מתבוללים אשר נכרתו מעם ישראל, ולא נותר מהם זכר. התבוללות היא תופעה מחרידה עד מאוד, במיוחד בדורנו.

ארה"ב כידוע מונה את מספר היהודים הגדול ביותר בחו"ל. המכון לתכנון מדיניות של העם היהודי, מצא כי בארה"ב הקהילה היהודית מנתה בשנת 1970 כ-5.4 מיליון נפש וכיום מספרה עומד על 5.275 מיליון. התברר כי 75% מהיהודים לומדים בבתי ספר של גויים, ולמעלה ממחצית מבני ובנות הקהילה היהודית התחתנו עם גויים!

נכון לשנת 2010, 55% מיהדות ארצות הברית התבוללה.

הרב זמיר כהן שליט"א כינה זאת בצדק בשם "שואה שקטה", אין זו גוזמה. מיליוני יהודים מאבדים את זהותם היהודית בין הגויים בדורנו, נעלמים מתוך עמנו פשוטו כמשמעו. מיליונים.

מדובר באחד מן האיסורים החמורים ביותר בתורה, ולא בכדי. לא נוכל להעלות בדעתנו השלכות חמורות יותר מאיבוד עמנו.

הבט לאחור: אתה יודע כיום שהנך יהודי, אך זאת רק בשל העובדה המדהימה שכל אבותיך ואמותיך הקדושים ב-3300 שנים האחרונות התחתנו אך ורק עם יהודים בני עמנו. אם חלילה אפילו רק אחד מאבותיך היה מתחתן עם גויה - היתה השרשרת המפוארת של יהדותך נקטעת באחת, ולא היית כיום מזוהה בתור יהודי. די באיבוד חוליה אחת בשרשרת הדורות המפוארת הזו בכדי לגדוע את כל השרשרת, ח"ו.

לגבי חומרת האיסור, ה' יתברך ציווה אותנו בתורה הקדושה: "ולא תתחתן בם, בתך לא תתן לבנו, ובתו לא תקח לבנך, כי יסיר את בנך מאחריי ועבדו אלוהים אחרים" (דברים ז, ד).

התורה מתעדת מעשה מפורסם מאוד שהתרחש בדור המדבר: נשיא עדה בשם זמרי בן-סלוא נקשר לאשה גויה בפרהסיה, גרם בכך לרפיון רוחני בעם שחיקה את מעשיו. מגפה נוראה פרצה בעקבות החטא - 24 אלף איש נהרגו. רק כאשר הומת זמרי נפסקה המגפה וניצל העם (ספר במדבר, פרק כה).

ההתבוללות מסוכנת לעם ישראל, אך חמורה גם לאיש החוטא בה. גילו חז"ל שיהודי הנקשר עם גויה, בעולם הבא תהא זו מאמללת אותו ומוליכתו בגיהנום: "קשורה בו ככלב... לעולם הבא" (סוטה דף ג, ב).

עונש זה לא נאמר משום שהגויים דינם לגיהנום, אלא מפני שנוצר קשר אסור. היהודי החטיא את הגויה בקשר האסור עימו, והגויה החטיאה את היהודי בקשר האסור עימה. משום שחטא ההתבוללות מאביד את עם ישראל מן העולם, דינו חמור עד מאוד בשמים. הגויים אמורים לחיות עימנו בשלום, ולא לגרום להתבוללות ואבדון של עם ישראל.

(צילום: shutterstock)

זו תכליתנו בעולם, להיות עם מאוחד וקדוש לה': "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל" (שמות יט, ו). מטרתנו להיות "אור לגויים", ולא להתבולל בגויים: "כי הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" (במדבר כג, ט).

לשאלתך על גיור,

אם חלילה וחס היית מביא לעולם ילדים מאשה גויה - היו ילדיך ונכדיך ממנה גויים לכל דבר ועניין. ילדים אלה לא היו מצווים בברית מילה ולא אומרים קדיש על אביהם.

אפילו ילדים שהתגיירו - אינם מיוחסים לא אחר אביהם ולא אחר אמם, אלא דומים לבריות חדשות בעולם (יבמות דף כב, א), ועוד, כשמגיעים לבגרותם ונודע להם מוצאם -  יש בידם למחות ולהישאר גויים, אז גיורם יתבטל למפרע: "בין קטן שגיירו אביו בין שגיירוהו בית דין - יכול למחות משיגדיל, ואין דינו כישראל מומר אלא כעובד כוכבים" (שולחן ערוך יורה דעה רסח, ז).

שמעתי פעם סיפור מפתיע על הורים חשוכי ילדים מניו-יורק אשר אימצו ילד גוי וגידלוהו כיהודי, זמן קצר לפני חתונתו סיפרו לו שנולד גוי, האמינו שיקבל את היהדות באהבה, אך להפתעתם הלה בחר לנטוש את הוריו ונסע לחיות את חייו כגוי.

מלבד זאת, קיימות מחלוקות קשות מאוד לגבי גירות אשר ספק עד כמה נעשתה לשם שמים. מיותר לומר עד כמה מסוכן להכניס לעם ישראל ערב-רב של גויים אשר מציגים עצמם כיהודים מבלי שכוונתם טהורה, ואז, מהרסיך ומחרביך ממך יצאו... הדוגמה המפורסמת ביותר לכך התרחשה עוד ביציאת מצרים, כאשר נספחו לעם ישראל ערב-רב. משה רבנו ביקש לקרבם לשכינה, אך הערב-רב היה הראשון להוביל את חטא העגל ולהחטיא את ישראל. כך מפרש רש"י: "ערב רב שקיבלת מעצמך וגיירתם, ולא נמלכת בי, ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה, הם שיחתו והשחיתו" (שמות לב, ז).

הגיור ראוי רק במקרים מיוחדים ונדירים של לב טהור באמת, כפי שראינו בסיפורה של רות המואביה. אחרת, תהיה פגיעה חמורה בעם ישראל.

 

דמה בנפשך מלאך היורד משמים לומר לך: היא אינה החצי השני שלך!

כעת אתייחס למחשבות המציקות. אך תחילה אצטט את לשון הזהב של הרמב"ם על חומרת האיסור בקשר בין יהודי לגויה או יהודיה לגוי:

"הרי אלו לוקין מן התורה שנאמר לא תתחתן בם, בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך... עוון זה אע"פ שאין בו מיתת בית-דין אל יהי קל בעיניך, אלא יש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו, שהבן מן הערוה - בנו הוא לכל דבר, ובכלל ישראל נחשב אף על פי שהוא ממזר, והבן מן הכותית אינו בנו, שנאמר כי יסיר את בנך מאחריי - מסיר אותו מלהיות אחרי ה'. ודבר זה גורם להדבק בעובדי כוכבים שהבדילנו הקדוש ברוך הוא מהם, ולשוב מאחרי ה' ולמעול בו" (הלכות איסורי ביאה, פרק יב).

זכרונות מציקים הנם נסיונות משמים, אפשר ומטרתם לכפר על הקשר האסור שהיה לך - אם רק תעמוד בהם בגבורה (ראה הלכות תשובה להרמב"ם, תחילת פרק ב'). אך אל נא תטעה לחשוב שמחשבות אלה, ונכון יותר לומר דמיונות, מבטאות איזו אהבה שאבדה...

הידעת כי הסטטיסטיקה מראה שכל זוג שלישי בחברה המערבית מתגרש בימינו? כל זוג שלישי, אלו נתונים מבהילים ביותר הנצפים בכל רחבי ארה"ב ואירופה, ולצערנו גם בישראל. האמן או לא, אך רוב האנשים הללו היו מאוהבים פעם, בטוחים בכל מאודם שמצאו אהבת אמת. אך מבחן הזמן הוכיח שלא היתה זו אהבה אלא "התאהבות", להט חושים ודמיון שהיה בו לא מעט אידיאליזציה של בן הזוג. זאת ועוד, הסטטיסטיקה מגלה שרוב מקרי הגירושין נצפים אצל זוגות שחיו יחד לפני החתונה! מתברר אפוא שזוגיות אמתית מתגלית ונמדדת רק בחיי המחוייבות והשיתוף שבחיי הנישואין, ולא בקשר קודם לחתונה.

מנתונים אלה תשכיל ותדע שכל מה שהרגשת וחוית עם אותה אשה - לא היה יותר מדמיון שאינו מעיד דבר על אהבה אמתית.

רגשות עלולים לשקר ולהטעות, וכך גם זכרונות. מה שאתה מרגיש היום אינו בהכרח מה שתרגיש מחר. אהבת אמת בנויה על נתינה ומאמץ, היא נבחנת רק בכור ההיתוך של החיים, עליות ומורדות, ולא מעט התפשרות והקרבה אישית.

הקבלה מלמדת שגבר ואשה הנם למעשה נשמה אחת אשר נחלקה לשניים וירדה לעולם הזה בשני גופים, אשר נועדו לשוב ולהתחבר בקשר הזוגיות: "ודבק באשתו והיו לבשר אחד (בראשית ב, כד). בגמרא נאמר: "ארבעים יום קודם יצירת הולד בת-קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני" (סוטה דף ב, א).

דמה בנפשך מלאך היורד ברגע זה משמים לנגד עיניך, ומכריז כי אשה מסויימת אינה החצי השני של נשמתך ולא נועדה לך, בעוד זיווגך האמתי מחכה וממתינה לך במקום אחר. האם לא היית שומע בקולו?

אין ספק שבתור אדם נבון לא היית נותן לרגשותיך הארעיים לתעתע בך, בפרט לאחר שהנך מודע לדמיונות הנפוצים בלהט של התאהבות זמנית.

והנה, במקרה שלך, לא מלאך אמר לך שגויה זו לא היתה זיווגך, אלא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בורא עולם אשר ברא את נשמתך וחצה אותה לשניים, הוא יתברך שהודיע לך בתורתו הקדושה שזיווגך אינו בין אומות הגויים: "לא תתחתן בם" (דברים ז, ג). נמצאת למד שהחצי האמתי שלך ממתין לך בין בנות ישראל, עמה תקים בעז"ה בקרוב בית נאמן בישראל.

אם ח"ו היית נקשר לאותה גויה, מלבד שכל צאצאיך ממנה לא היו יהודים, היה זה רק עניין של זמן עד שהיית מגלה שלא היתה טובה בשבילך.

[כאן, דרך אגב, נמצאת תשובה ליהודיות מסכנות אשר הקלו ראש בנושא התבוללות, כי אמרו שעל כל פנים ילדיהם יהיו יהודים אפילו מגוי... אולם מאחר שכל נשמה יהודית נחצית לשניים, לגבר ואשה ישראלים, מכאן שחצי הנשמה האמתי שלה נמצא בקרב עם ישראל, והיא נדבקה בנשמה גויה שאינה שלה, גזרה על עצמה זוגיות לקויה ומשובשת מלבד שהכריתה את חיבורה הקדוש לבורא עולם, היא בחרה לאבד במו ידיה את חציה השני בעולם הזה ולעולם הבא לנצח נצחים. גם ברמה הפרקטית, ילדים שיגדלו לאבא גוי - לא יהיו קשורים בכל לבם ליהדותם, לבם יהיה לעולם חצוי ונוטה לאומות העולם, ורוב הסיכויים שיתבוללו יום אחד כאמם, וכך תאבד את כל צאצאיה בשל חיבורה הפסול לאיש גוי].

נשוב לנתונים. גויים נאורים רבים בדורנו למדו להיות מנומסים, להסתיר היטב את רגשותיהם האמיתיים כלפי יהודים; אירופאים ירתעו לרוב מביטויים אנטישמיים שאינם 'פוליטיקלי קורקט', אך עובדה: 128 מדינות באו"ם מגנות בדרך קבע את ישראל, אך לא גינו אפילו פעם אחת את ארגוני הטרור הרצחניים המבקש להשמידנו. האוניברסיטאות המכובדות בעולם מצטרפות לחרם נגד ישראל. נמצאת למד שרוב הגויים בעולם נגדנו, לא רק מיליוני ערבים מחרפים אותנו ותובעים את השמדתנו, גם מיליוני גויים מנומסים ועדיני נפש מסתירים רגשות דומים כלפינו.

שמעתי מקרוב סיפור על יהודיה אירופאית שהתבוללה עם גוי צרפתי מנומס ונעים הליכות. רק לאחר שנים רבות גילתה את פרצופו האמתי, כאשר בשעת מריבה התפרץ וכינה אותה "יהודיה סרוחה" וביטויים אנטישמיים מכוערים מזה. מקרים אלה חזרו על עצמם עד שנפרדה ממנו.

אינך יודע את העתיד, ואת כל האפשרויות שהוא טומן בחובו, לכן עליך להאמין ולבטוח בקב"ה שיודע מה טוב עבורך בעולם הזה וכמובן לעולם הבא. אחרי הכל, החיים הללו הם ארעיים, זמניים, וקצרים הרבה יותר ממה שאנו מרשים לעצמנו להודות. אז העיקר לא להפסיד את תכליתנו הנצחית.

כן יהי רצון שתעמוד בגבורה מול כל הנסיונות, ותזכה להקים משפחה יהודית לתפארת עם זיווגך האמתי משורש נשמתך.

* * *

נקודה אחרונה לחיזוק: גודל שכרך בשמים לא יסולא בפז!

אמרו חז"ל שגדולה מצווה אחת בצער יותר ממאה מצוות שלא בצער. הקב"ה העמיד אותך בנסיון חמור מאוד אך זכית לעמוד בו, כעת דע שגודל שכרך בשמים שווה לגודל האיסור בו יכולת ליפול! זה הוא שכר נכבד ביותר לקחת איתך לעולם הבא לנצח נצחים.

אברהם אבינו היה מוכן להקריב את בנו היחיד לקב"ה - ולימד אותנו, בניו היהודים שבכל דור ודור, להיות מוכנים להקריב עבור אהבת בוראנו הקב"ה אפילו את "בנך יחידך אשר אהבת" - כל דבר אשר מרגיש לנו יקר יותר מכל דבר אחר בחיינו, אפילו אהבת בנים או אהבת אשה. זו היא הוכחה לאהבה אמתית שלא היינו מקריבים אלא למי שיקר לנו יותר מכל: "ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" (אמר רבי עקיבא: אפילו נוטל את נפשך!).

אין ערך גבוה ונעלה יותר לחיות למענו מאשר אהבת ה'.

יהודים צדיקים מסרו נפשם על קידוש השם בכל הדורות והזמנים - נהרגו בעודם קוראים "שמע ישראל", אולם לא פחותים מהם - האנשים שחיים על קידוש השם. יש אומרים: הרבה יותר קשה לחיות עבור קידוש השם מאשר למות על קידוש השם! זכית לעמוד בנסיון שהקב"ה זימן בפניך וקידשת את חייך.

בהזדמנות זו אציין שוב לשבח את מחלקת "שבויות" של ארגון הידברות, אשר טיפלה ומטפלת במאות מקרים של נשים יהודיות שעמדו להתבולל ולהאבד מעם ישראל. לדיווח וסיוע: 052-9551591


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (13 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים