הרב זמיר כהן

אסטרונומיה ביהדות - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

מסתרי הקוסמוס הולכים ונחשפים בדורנו באמצעות חלליות ולווייני מחקר. מדהים לגלות כי רבים מתגליות אלה היו ידועים לפני אלפי שנים לאבותינו מתוך התורה. זאת ועוד האם יש חיים בכוכבים אחרים? זמיר כהן במסע אל החלל ואל עמקי תורת ישראל במדע הקוסמולוגיה.