תורמים לפדיון שבויות בכפרים ערביים

מחלקת "שבויות" מבית ארגון הידברות זקוקה לציוד, דיור, ביגוד ותרומות כספיות על מנת לתמוך בנשים שחולצו מכפרים ערביים.
תרומות אלו יסייעו לנו להעניק לנשים הללו חוף מבטחים אוהב, תמיכה וכלכלית ורגשית, ועזרה בהשתלבות מחדש בחברה הישראלית.

ליצירת קשר :

נגישות