ניצל מהתבוללות – חלק ב'

דמה בנפשך מלאך היורד משמים לומר לך: היא אינה החצי השני שלך!

יואב שאל:
"שלום רב, לפני כמה שנים הייתי בקשר עם בחורה לא יהודיה, ומקץ זמן נפרדתי ממנה בגלל כך. זכיתי מאז לשמור מסורת, אני מניח תפילין כל יום, לומד את פרשת השבוע ומשתדל לשמור שבת. כיום אני מכה על חטאות נעוריי, לעתים מחשבות מציקות לי, זכרונות וכדו'. לכן הייתי רוצה להבין טוב יותר את סיבת האיסור. תודה מראש".

בהמשך לכתבה הקודמת שעסקה בחומרת האיסור, כאן אתייחס למחשבות המציקות. אך תחילה אצטט את לשון הזהב של הרמב"ם על חומרת האיסור בקשר בין יהודי לגויה או יהודיה לגוי:
"הרי אלו לוקין מן התורה שנאמר לא תתחתן בם, בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך… עוון זה אע"פ שאין בו מיתת בית-דין אל יהי קל בעיניך, אלא יש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו, שהבן מן הערוה – בנו הוא לכל דבר, ובכלל ישראל נחשב אף על פי שהוא ממזר, והבן מן הכותית אינו בנו, שנאמר כי יסיר את בנך מאחריי – מסיר אותו מלהיות אחרי ה'. ודבר זה גורם להדבק בעובדי כוכבים שהבדילנו הקדוש ברוך הוא מהם, ולשוב מאחרי ה' ולמעול בו" (הלכות איסורי ביאה, פרק יב).

זכרונות מציקים הנם נסיונות משמים, אפשר ומטרתם לכפר על הקשר האסור שהיה לך – אם רק תעמוד בהם בגבורה (ראה הלכות תשובה להרמב"ם, תחילת פרק ב'). אך אל נא תטעה לחשוב שמחשבות אלה, ונכון יותר לומר דמיונות, מבטאות איזו אהבה שאבדה…

הידעת כי הסטטיסטיקה מראה שכל זוג שלישי בחברה המערבית מתגרש בימינו? כל זוג שלישי, אלו נתונים מבהילים ביותר הנצפים בכל רחבי ארה"ב ואירופה, ולצערנו גם בישראל. האמן או לא, אך רוב האנשים הללו היו מאוהבים פעם, בטוחים בכל מאודם שמצאו אהבת אמת. אך מבחן הזמן הוכיח שלא היתה זו אהבה אלא "התאהבות", להט חושים ודמיון שהיה בו לא מעט אידיאליזציה של בן הזוג. זאת ועוד, הסטטיסטיקה מגלה שרוב מקרי הגירושין נצפים אצל זוגות שחיו יחד לפני החתונה! מתברר אפוא שזוגיות אמתית מתגלית ונמדדת רק בחיי המחוייבות והשיתוף שבחיי הנישואין, ולא בקשר קודם לחתונה.

מנתונים אלה תשכיל ותדע שכל מה שהרגשת וחוית עם אותה אשה – לא היה יותר מדמיון שאינו מעיד דבר על אהבה אמתית.
רגשות עלולים לשקר ולהטעות, וכך גם זכרונות. מה שאתה מרגיש היום אינו בהכרח מה שתרגיש מחר. אהבת אמת בנויה על נתינה ומאמץ, היא נבחנת רק בכור ההיתוך של החיים, עליות ומורדות, ולא מעט התפשרות והקרבה אישית.

הקבלה מלמדת שגבר ואשה הנם למעשה נשמה אחת אשר נחלקה לשניים וירדה לעולם הזה בשני גופים, אשר נועדו לשוב ולהתחבר בקשר הזוגיות: "ודבק באשתו והיו לבשר אחד (בראשית ב, כד). בגמרא נאמר: "ארבעים יום קודם יצירת הולד בת-קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני" (סוטה דף ב, א).

דמה בנפשך מלאך היורד ברגע זה משמים לנגד עיניך, ומכריז כי אשה מסויימת אינה החצי השני של נשמתך ולא נועדה לך, בעוד זיווגך האמתי מחכה וממתינה לך במקום אחר. האם לא היית שומע בקולו?
אין ספק שבתור אדם נבון לא היית נותן לרגשותיך הארעיים לתעתע בך, בפרט לאחר שהנך מודע לדמיונות הנפוצים בלהט של התאהבות זמנית.

והנה, במקרה שלך, לא מלאך אמר לך שגויה זו לא היתה זיווגך, אלא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בורא עולם אשר ברא את נשמתך וחצה אותה לשניים, הוא יתברך שהודיע לך בתורתו הקדושה שזיווגך אינו בין אומות הגויים: "לא תתחתן בם" (דברים ז, ג). נמצאת למד שהחצי האמתי שלך ממתין לך בין בנות ישראל, עמה תקים בעז"ה בקרוב בית נאמן בישראל.

אם ח"ו היית נקשר לאותה גויה, מלבד שכל צאצאיך ממנה לא היו יהודים, היה זה רק עניין של זמן עד שהיית מגלה שלא היתה טובה בשבילך.

[כאן, דרך אגב, נמצאת תשובה ליהודיות מסכנות אשר הקלו ראש בנושא התבוללות, כי אמרו שעל כל פנים ילדיהם יהיו יהודים אפילו מגוי… אולם מאחר שכל נשמה יהודית נחצית לשניים, לגבר ואשה ישראלים, מכאן שחצי הנשמה האמתי שלה נמצא בקרב עם ישראל, והיא נדבקה בנשמה גויה שאינה שלה, גזרה על עצמה זוגיות לקויה ומשובשת מלבד שהכריתה את חיבורה הקדוש לבורא עולם, היא בחרה לאבד במו ידיה את חציה השני בעולם הזה ולעולם הבא לנצח נצחים. גם ברמה הפרקטית, ילדים שיגדלו לאבא גוי – לא יהיו קשורים בכל לבם ליהדותם, לבם יהיה לעולם חצוי ונוטה לאומות העולם, ורוב הסיכויים שיתבוללו יום אחד כאמם, וכך תאבד את כל צאצאיה בשל חיבורה הפסול לאיש גוי].

נשוב לנתונים. גויים נאורים רבים בדורנו למדו להיות מנומסים, להסתיר היטב את רגשותיהם האמיתיים כלפי יהודים; אירופאים ירתעו לרוב מביטויים אנטישמיים שאינם 'פוליטיקלי קורקט', אך עובדה: 128 מדינות באו"ם מגנות בדרך קבע את ישראל, אך לא גינו אפילו פעם אחת את ארגוני הטרור הרצחניים המבקש להשמידנו. האוניברסיטאות המכובדות בעולם מצטרפות לחרם נגד ישראל. נמצאת למד שרוב הגויים בעולם נגדנו, לא רק מיליוני ערבים מחרפים אותנו ותובעים את השמדתנו, גם מיליוני גויים מנומסים ועדיני נפש מסתירים רגשות דומים כלפינו.

שמעתי מקרוב סיפור על יהודיה אירופאית שהתבוללה עם גוי צרפתי מנומס ונעים הליכות. רק לאחר שנים רבות גילתה את פרצופו האמתי, כאשר בשעת מריבה התפרץ וכינה אותה "יהודיה סרוחה" וביטויים אנטישמיים מכוערים מזה. מקרים אלה חזרו על עצמם עד שנפרדה ממנו.

אינך יודע את העתיד, ואת כל האפשרויות שהוא טומן בחובו, לכן עליך להאמין ולבטוח בקב"ה שיודע מה טוב עבורך בעולם הזה וכמובן לעולם הבא. אחרי הכל, החיים הללו הם ארעיים, זמניים, וקצרים הרבה יותר ממה שאנו מרשים לעצמנו להודות. אז העיקר לא להפסיד את תכליתנו הנצחית.

כן יהי רצון שתעמוד בגבורה מול כל הנסיונות, ותזכה להקים משפחה יהודית לתפארת עם זיווגך האמתי משורש נשמתך.

* * *

נקודה אחרונה לחיזוק: גודל שכרך בשמים לא יסולא בפז!

אמרו חז"ל שגדולה מצווה אחת בצער יותר ממאה מצוות שלא בצער. הקב"ה העמיד אותך בנסיון חמור מאוד אך זכית לעמוד בו, כעת דע שגודל שכרך בשמים שווה לגודל האיסור בו יכולת ליפול! זה הוא שכר נכבד ביותר לקחת איתך לעולם הבא לנצח נצחים.

אברהם אבינו היה מוכן להקריב את בנו היחיד לקב"ה – ולימד אותנו, בניו היהודים שבכל דור ודור, להיות מוכנים להקריב עבור אהבת בוראנו הקב"ה אפילו את "בנך יחידך אשר אהבת" – כל דבר אשר מרגיש לנו יקר יותר מכל דבר אחר בחיינו, אפילו אהבת בנים או אהבת אשה. זו היא הוכחה לאהבה אמתית שלא היינו מקריבים אלא למי שיקר לנו יותר מכל: "ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" (אמר רבי עקיבא: אפילו נוטל את נפשך!).
אין ערך גבוה ונעלה יותר לחיות למענו מאשר אהבת ה'.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות