הינך נמצא כאן

 • נושאים
 • תוכניות
 • מרצים
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
מוזיקה יהודית
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
הרב זמיר כהן
הרב יצחק פנגר
הרב אליהו עמר
הרב הרצל חודר
הרב עמנואל מזרחי

ערוץ הידברות - שיעורי תורה

902 סרטים בקטגוריה
הרב זמיר כהן
כל מה שצריכים לדעת לקראת יום כיפור: האסור והמותר ביום זה, הצום, התפילות...
הרב זמיר כהן
מדוע נקרא החג ראש השנה ולא תחילת השנה? מה מיוחד כל כך בראש? ואיך...
הרב זמיר כהן
"ויקחו לי תרומה": מה הקשר בין התרומה שנצטוו בני ישראל לתת לבניית המשכן,...
הרב זמיר כהן
מה שבין פיתוח שרירים לעבודת מידות. הרב זמיר כהן בשיחה מאלפת על המהות...
הרב זמיר כהן
מהי קורת רוח (הנאה) אמיתית, וכיצד מפרשים אותה חכמי הקבלה? הרב זמיר כהן...
הרב זמיר כהן
מדוע אות אחת חסרה בספר התורה, פוסלת את הספר כולו? "וקשרתם לאות על ידיך...
הרב זמיר כהן
מהי מעלת זיכוי הרבים, למה זוכה מי שמשתדל בה ומדוע חשוב שכל איש ואישה...
הרב זמיר כהן
ממלכת כהנים וגוי קדוש: למה זוכה מי שעובר וצולח את הניסיונות שהקב"ה שולח...
הרב זמיר כהן
קריעת ים סוף: מה ראתה שפחה על הים, שלא ראה יחזקאל בן בוזי ואיך כל זה...
הרב זמיר כהן
פעמים רבות במהלך היום תוקף אותנו ניסיון הכעס: כיצד מתגברים עליו? מדוע...
הרב זמיר כהן
"לא טוב היות האדם לבדו - אעשה לו עזר כנגדו" - מה פירוש המילים 'עזר כנגדו...
הרב זמיר כהן
מדוע האדם מוגבל בראייה שלו, ואינו יכול לראות כל דבר? קצרים עם הרב זמיר...
הרב זמיר כהן
לא ניתן לאדם נסיון, שהוא לא יכול לעמוד בו. הרב זמיר כהן על דרכי הנהגת ה...
הרב זמיר כהן
מה ניתן ללמוד מהפסוק: "יהללך זר ולא פיך"? הרב זמיר כהן עם יסוד חשוב...
הרב זמיר כהן
קרוב לאלפיים שנה מתאבל העם היהודי על חורבן בית המקדש. ארבעה צומות בשנה,...