הינך נמצא כאן

שאלות באמונה

  מדוע התורה מצווה להקריב בהמות לקורבן?
  דניאל בלס

  אולי תוכל להסביר עניין קרבנות במקדש, הרי לעבוד את ה' זה עניין עבודה בלב, תפילה ותשובה, ללמוד תורה, למה לשחוט בהמות ולשורפם על המזבח? גם נא להסביר מליקה, כי במבט ראשונה זה נראה אכזרי ביותר תודה.

  * * *

  שלום וברכה,

  מבחינה טכנית - קורבנות אינם שונים משחיטה, שבה אוכלים את בשר הבהמה. כבשים נאכלים בין כה וכה על ידי בני אדם, וגם בטבע על ידי בעלי חיים אחרים. אך היהדות מלמדת כיצד לרומם גם את המעשים החומריים השפלים של העולם הזה, ולמצוא בהן כוונה ותכלית אלוקית.

  בעולם הזה אנו יצורים בעלי גוף, שצריכים לאכול ולשתות. וייחודיותה של היהדות משאר הדתות, הוא במצוות שמרוממות את האדם מתוך החומר ובאמצעות החומר, ולא על ידי ההתכחשות לו.

  הערבים הפכו את התאוות לעיקר, ואת הרוחניות לטפל, בעוד הנוצרים והבוהיסטים התנזרו מהחומר, דבר שהביא לאפטיות ואף לחטא.

  היהדות מציעה את דרך האמצע, את האופן הנכון שבו נשתמש בבריאה באופן מועיל ולא מזיק. ראה בבקשה פה את הדוגמה עם ראש הישיבה:

  http://www.hidabroot.org/he/article/94819

  כך לדוגמה, כאשר היהודי מברך על בשר בכוונה, ומתכוון להודות ליוצרו באמצעות סעודת מצווה, על ידי הכבוד שבסעודה זו, ובאמצעות ההודיה על ההנאה שניתנה לנו מאת בוראנו, יש בכך התרוממות רוח, והתקרבות אל השם יתברך. כך גם במצוות הקורבנות היתה התרוממות רוחנית מיוחדת.

  מהי המטרה של מצוות הקורבנות?

  תחילה חשוב להדגיש את המובן מאליו, שהקב"ה לא צריך את הקורבנות לעצמו, כי מי שחושב שהקורבן נועד לתת איזו "מתנה" לקב"ה, טועה טעות גדולה, שהרי הקב"ה הוא אינסופי וכל העולם שלו, ואין האדם יכול לתת לו דבר. בספר שמואל א´ (פרק טו) אומר הנביא לשאול המלך: "החפץ ל-ה´ בעולות וזבחים, כשמוע בקול ה´?! הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אילים". גם בספר ירמיה (ז-כב) אומר הנביא בשם ה´: "כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום הוציאי אותם בארץ מצרים על דברי עולה וזבח כי אם את הדבר הזה צויתי אותם לאמר: שמעו בקולי".

  הקב"ה אמנם קיבל מאתנו עולות וזבחים, אך הוא אינו זקוק להם חלילה. האדם הוא שזקוק להם. כל המקריב קורבן, גם מרגיש שהוא עצמו היה אמור להיות הקרבן על חטאיו הפרטיים, צר לו והוא חרד לגורלו - וכך מתכפר חטאו.

  הזבחים הם אמצעי להתקרב להשם, אך בראש ובראשונה רוצה ה´ בלבו הטוב של האדם, שהאדם יקיים את רצונו יתברך. לא מן הסתם נקרא הקורבן בשמו. קורבן נקרא כך מלשון "קירבה", כי באמצעות הקורבן מתקרב האדם להשם. אם אדם מקריב קרבן מתוך מחשבה שה´ הוא שזקוק לקורבן, אין ערך לקורבנו והוא אינו רצוי לפני הקב"ה. רק אדם המקריב קורבן מתוך כוונה להכניע את עצמו לפני הקב"ה ומתוך הכרה בכך שהאדם הוא שזקוק לקרבן כדי להתקרב באמצעותו לקב"ה, זהו הקרבן הרצוי - ועל ידו הוא מתקרב לבורא עולם. הקורבן הוא האמצעי הטוב ביותר להראות את אהבתנו לקב"ה, כי יש בו גם הקרבה פיזית וגם הקרבה נפשית. לצערנו בימינו לא ניתן להקריב קורבנות ולכן אנו מצטערים ומבקשים שיבנה בית המקדש השלישי במהרה כדי שנוכל להכות על חטא ולחזור לימי הטהרה והקירבה החשובה לבוראנו. התפילות בימינו מחליפות את הקורבנות, כי הן הדבר שהכי קרוב להן כדי להכיר במעמדנו לפני ה', ולכפר על חטאי עם ישראל.

  ומהי התכלית הגדולה ביותר שיש בעולם הזה, אם לא להתקרב אל ה'?

  בעלי החיים נבראו לתכלית האדם ומעשיו. ללא האדם, לא היו נבראים בעלי חיים בעולם.

  את רוב הקורבנות שוחטים ואוכלים, כך שבשרם לא שונה מהבשר שאנו שוחטים כיום בין כה וכה, רק שבאמצעות הקורבן השחיטה הזו היתה מקבלת משמעות רוחנית גדולה ונעלה.

  בבקשה קרא את הכתבה הזו בעיון לגבי הצורך והצער של בעלי חיים:

  http://www.hidabroot.org/he/article/82824


  לאחר שתסיים לקרוא את הכתבה לעיל, בבקשה חפש בקישור הבא את הכותרת "האם בעלי חיים סובלים כבני אדם?":

  http://www.hidabroot.org/en/node/90810


  שלך בברכה,

  דניאל בלס

  הידברות שופס

  הרב זמיר כהן - המהפך 4
  79
  קנה
  הרב זמיר כהן - המהפך 4
  79
  קנה
  גביע קידוש נהרות
  73
  קנה
  המאור הגדול
  45
  קנה
  הרב זמיר כהן - האדם ועולמו
  55
  קנה
  לעוד מוצרים במדור הידברות שופס
  אם ה' יכל לברוא את העולם ביום אחד, מדוע הבריאה נעשתה בשישה ימים?
  מדוע ה' בחר דווקא באברהם אבינו ועם ישראל, וכיצד ייתכן שכל גוי מסוגל להתגייר ולהיות ליהודי?
  בעלי חיים הרי חפים מפשע, אז מדוע הם סובלים בטבע, מתים מרעב או נטרפים למוות? מהו ההסבר של היהדות? והאם בעלי חיים סובלים כמו בני אדם?
  האם קיימת הוכחה מוחלטת לקיומו של אלוקים מתוך המציאות? השכל הישר מוכיח שיש דברים שפשוט חייבים להיות קיימים
  כמה שעות שינה מומלץ לישון? והאם אורות מלאכותיים עשויים לפגוע במנגנון הביולוגי שלנו?
  מה משיבים לחוזר בתשובה שמתפלל לפרנסה ולא נענה? האם יש לו סיבה להיכנס לספיקות?
  כיצד אנו יודעים לקיים את המצוות, שלא הוסברו בספר התורה? ההוכחה למסורת היהודית
  מדוע לא נבראה התורה לאחר בריאת העולם, ומה הכוונה במדרש האומר שהקב"ה היה בורא עולמות ומחריבם?
  האם הקב"ה מכוון גם את הגויים שרוצים להתקרב אליו? כיצד יכול הגוי להגיע לאמת של היהדות?
  האם לאדם הראשון היה טבור? ולמה בעצם יש לגברים פיטמות אם אינם מניקים? הסבר מדעי לשאלות בלתי רגילות
  האם המחלוקת היא רק למראה, ובעצם יש פתרון שבו שני הצדדים צודקים? הנה דוגמה מהגמרא?
  האם ההיסטוריה שלנו נקבעת על ידי היכולות הפיזיות שלנו, או על ידי הקב"ה? מה הפיתרון האמיתי מאחורי המצב הערבי?
  בסדר הבריאה נבראו הצמחים לפני השמש, אז כיצד היה לצמחים אור?
  האם תיאורית האבולוציה אמורה לגרום לספיקות באמונה? האם אבולוציה סותרת את היהדות? האם קיימות הוכחות מדעיות לאבולוציה?
  בכתבה זו נברר כיצד עלינו לראות את ה', כאבא וכמלך, ובאמצעות המקורות וההגיון הישר נראה עד כמה ה' באמת מבין כל אחד ואחת מאיתנו
  באיזו דרך אפשר לעורר עניין בחיפוש משמעות החיים? הנה מספר שאלות שכדאי לשאול
  מה עונים למי שחושב, שאלוקים הוא חסר רגשות כמו מחשב, ולא באמת אוהב אותנו?
  כיצד ניתן להסביר בצורה פשוטה, מבלי להסתבך, כיצד ייתכן שהבורא אינו צריך בורא שיברא אותו?
  אם עבדות זה לא דבר מוסרי, אז איך אומרים שאחרי אחרית הימים יהיו גויים לעבדים? האם באמת תהיה כפייה?
  האם דז'ה וו יכול להיות מסר משמים? או להוכיח שהאדם היה פעם באותו מקום, אולי בגלגול קודם?