הרשמה לאתר
ערוץ הידברות - שידור חי, סרטים, הרצאות ביהדות, זוגיות, תורה, חינוך, קבלה ועוד
          המלץ לחבר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית צור קשר
הידברות שופס שאל את הרב הרב זמיר כהן אירועים ונופשים עולם הילדים המגזין ערוץ הידברות דף ראשי
אפליקציות דרושים מתנדבים בית הידברות שותפות בהידברות תנ"ך פרשת השבוע הידברות נשית הרב יצחק פנגר הידברות סופשבוע מוזיקה יהודית שידוכים
ראשי מאמרים חנוכה
חודש כסלו החודש התשיעי
כסלו הוא השם הבבלי של החוד,ש ובמקרא הוא החודש התשיעי לניסן ראש החדשים והשלישי מראש השנה החל בתשרי. מזלו של כסלו: קשת. כידוע הקשת נראית בענן כאשר השמש והגשם מתערבבים זה בזה. וסיבה נוספת למזל קשת, שכן הקשת הראשונה שנראתה אחרי המבול, הייתה בכ``ח בכסלו, אז יצא נח מהתיבה, וכפי שנאמר בבראשית: ``ויאמר אלוקים זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם וכו`... את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ``.
אירועים שונים קרו בחודש כסלו, כאשר הבולט ביניהם הוא כמובן החנוכה. אמנה רק מספר מועט מביניהם:
• י''ד בכסלו קצ''ד – נולד ראובן בן יעקב.
• ט''ו בכסלו – יום פטירתו של ר' יהודה הנשיא, מסדר המשנה.
• י''ט בכסלו תקנ''ט – יצא הגה''צ הרב בעל התניא, הגאון רבי שלמה זלמן מלאדי מהכלא בפטרבורג, ומאז חוגגים חסידי חב''ד יום זה באסיפות, במשתה ובשמחה על-מנת להודות לקב''ה על הנס הגדול.
• בכ''ג בכסלו ה' ק''ט – הייתה עלילה על היהודים שהם מרעילים בארות, ואילצו אותם להודות (אם כי זה לא היה נכון). הדבר גרם לפרעות, ונרצחו המוני יהודים הי''ד בכל ארצות אירופה. ובשנים ה' ק''ז עד ה' קי''א השתוללה מגפה שהפילה מיליוני חללים.
• בכ''ד בכסלו או לכ''ה – חל חנוכה.
• בכ''ה בכסלו ב' ת''ן תמה מלאכת המשכן, אך הוא לא הוקם, ונדחתה הקמתו עד לא' בניסן.
• בכ''ח בכסלו כאשר תמו ימי המבול, יצא נח מהתיבה, בנה מזבח לה', לקח מן הבהמה הטהורה ומן העוף הטהור והעלה עולות במזבח. בכ''ה בכסלו, מתחילים ימי החנוכה, המעוררים בנו אסוציאציה של אור – אור החנוכייה, המסמל את ניצחון בני חשמונאי הכוהנים, שגברו על היוונים.
 
כשמלכי יוון, בבית השני גזרו על ישראל גזרות קשות, ביטלו דתם, לא אפשרו להם לעסוק בתורה ובקיום המצוות, ופשטו ידם בממונם ועוד, נכנסו להיכל וטימאו הטהרות, ואז בעזרת היושב במרומים נושע ישראל ע''י החשמונאים, שנלחמו מעטים מול רבים, והצילו ישראל מידי היוונים, וכאשר נכנסו להיכל וביקשו למצוא שמן טהור ולא מצאו כי אם פך אחד, שלא היה בו שמן להדליק כי אם ליום אחד, והדליקו ממנו נרות המנורה שמונה ימים, והתקינו חכמי אותו הדור ששמונה ימי החנוכה, שתחילתם בכ''ה בכסלו, יהיו ימי שמחה והלל וידליקו נרות בכל ערב בפתחי הבתים בשמונה לילות, להראות ולפרסם הנס.
 
ומאז מצוות נר חנוכה חביבה היא עד מאד, וצריך אדם להיזהר בה, כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל, ולהודות לו על הנסים שעשה לנו, ואפילו אין לו מה לאכול אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. בדברי הרמב''ם נאמר: ''הרי שאין לו אלא פרוטה אחת, ולפניו קידוש היום והדלקת נר חנוכה – מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה, שיש בו זיכרון הנס.
 
עניין חנוכה שקבעו הנס בנרות, מה שאין כן בשאר נסים. בפסח – ביציאת מצרים תאכלו מצות, בפורים – ימי שמחה ומשתה. בימי המן ביקש להשמיד השמדה גופנית, מה שאין כן בחנוכה, שישראל היו שרויים על אדמתם ולא גלו גלות גופנית, אלא רק גלות התורה ''להשכיחם תורתך'', לפיכך קבעוה בנרות על שם הפסוק (משלי י' כ''ג) ''כי נר מצווה ותורה אור'' (רבי שניאור זלמן מלאדי זצוק''ל).
 
חנוכה – חיזוק הגאולה העתידה, ועל כן הדורות הסמוכים לגאולה התחילו לדבר הרבה בענייני חנוכה (רבי צבי אלימלך מדינוב ''בני יששכר''). על הרב הקדוש ר' צבי אלימלך מדינוב זצ''ל, בעל ''בני יששכר'' מסופר שכיוון שהיה נכד אחותו של הרבי אלימלך מליז'נסק זצ''ל, בעל ''נועם אלימלך'', כאשר עמדה אמו ללדת, נסעה לדודה הקדוש ר' אלימלך לשאלו איזה שם תקרא לילד שייוולד. השיב לה ר' אלימלך: ''תלדי בן וקראת שמו 'אלימלך' ''.
 
שמעה האם והתחלחלה, כי חשבה שבוודאי יסתלק דודה הקדוש, ולכן מצווה הוא לקרוא על שמו את בנה הנולד. אמר לה הרבי: ''אם כן קראי שמו 'צבי אלימלך'. אחרי שנולד וקרא לו כפי שציווה הרבי, אמר לה ר' אלימלך: ''אילו היית קוראת את שמו 'אלימלך', היה כולו כמוני, ועתה יהיה חציו כמוני''.
 
הרב צבי אלימלך הלך וגדל, וברבות הימים נעשה גאון צדיק וקדוש, ורבים מישראל הולכים לאורו, וזכה לחבר ספרים רבים, בהם הספר הידוע והחשוב ''בני יששכר'' על זמנים ומועדים. בעל ה''בני יששכר'', הרב צבי אלימלך מדינוב זצ''ל, היה תלמידו של ''החוזה מלובלין''. באחד הפעמים בדרכו לרבו הקדוש ''החוזה מלובלין'', החל לחשב את מקור משפחתו, ובמחשבתו פליאה, הרי אני מגזע החשמונאים שאיני כהן, אך מנין התחושה היחודית והמופלאה בחג החנוכה.
 
כאשר הגיע לבית החוזה מלובלין, עוד טרם שאל אותו את אשר חפץ היה לשאלו, פנה אליו החוזה: ''דע שמקור מחצבתך הוא משבט ישכר, ומה שנהך חש בחנוכה מעין תוספת קדושה יתרה, הוא מפני שהיית אז בבית דינם של החשמונאים. זו גם הסיבה לשם ספרו ''בני יששכר''.
 
פרסומת
צדיקים ואנשי מעשה, אדמו''רים ורבנים נהגו בכל הדורות להדליק נרות חנוכה בדבקות, בהתעלות, בהלל ובהודאה. מסופר על האדמו''ר מבלוז'וב, שכאשר היה במחנה ההשמדה ברגן בלזן, בקש להדליק נרות חנוכה במחנה. הגיע חג החנוכה, והגיעו רבים מיושבי המחנה להיות נוכחים בהדלקת הנרות, ואכן האדמו''ר הדליק את הנרות, ברך עליהם את כל הברכות כולל ברכת שהחיינו.
 
פנה אליו אחד מקהל הנוכחים, ושאל את האדמו''ר: ''רבי, מה מצאת להדליק נרות חנוכה בתנאים איומים כאלה, ועל מה ברכת שהחיינו כאן, כשאלפי יהודים מתייסרים ומומתים בידי הקלגסים הרוצחים?'' ענה לו הרבי: ''שאלה זו עלתה גם במחשבתי, אך במחשבה שנייה, כאשר ראיתי קהל כה רב שמגיע לשמוע את הדלקת הנרות, נרות החנוכה, מצאתי שיש לברך שהחיינו, שיש עוד יהודים כאלה...''
 
על הדלקת הנרות אמר ר' לוי יצחק מברדיצ'וב: ''אנו אומרים בחנוכה: 'על הנסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה', לאמור, כשם שהתרחשו נסים בימים ההם – כך הם מתרחשים בזמן הזה, ברם כדי שירגיש אדם את הנס העל טבעי, שומה עליו שיתעלה אף הוא למדרגה גבוהה למעלה מן הטבע, דבר זה מתממש על-ידי הדלקת הנרות''... האדמו''ר בעל ''שפת אמת'' זצוק''ל הגדיר את נס חנוכה כנס נצחי, באומרו: ''נס חנוכה קיים לדורות. כשם שבימי החשמונאים קרה הנס והדליקו מנורה בלי שמן, מתרחש לנו נס כזה ונר חנוכה מאיר את חיינו גם כאשר בית המקדש אינו קיים, ואין לנו לא מנורת זהב ושמן טהור.
 
 ומכאן תקנו חכמינו מטבע של ברכה לא ''להדליק נר בחנוכה'', כי אם ''להדליק נר חנוכה'', לאמור: הנר קיים ומצוי אתנו, אך יש להצית אותו – כי אז יתלקח לשלהבת מאירה... והוסיף בעל ''שפת אמת'' מגור: ''לפיכך קרה הנס האחרון שלפני הגלות החשוכה, והנס בחנוכה היה באור – כדי שיתיז שביבי אש אשר יאירו ויפיקו נוגה גם בחשכת הגלות האיומה''. ותפילתנו שבמהרה נזכה בגאולה השלמה ויבנה בית מקדשנו, ויאירו לנו הנרות שבמנורת המקדש. חנוכה שמח !
אהבת את הכתבה?
רוצה לקרוא עוד?
הזן את כתובת המייל שלך כאן משמאל,
ומדי שבוע תקבל כתבות נוספות ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלך.
עלון השבת הפופולרי של הידברות מגדיל את תפוצתו.
מעוניינים להפיץ אותו באזור מגוריכם?
הקליקו כאן.

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך
להיכן נעלמו הניסים הגלויים?
בעבר הקב"ה קרע את ים סוף, ובפעם אחרת הוריד מן מהשמיים. התנ"ך מלא בסיפורי ניסים ונפלאות שעשה בורא עולם לעם ישראל בימים עברו. אז למה הוא בעצם ..
   
ימי ספירת העומר – טעות בספירה?
ימי ספירת העומר הם תקופת ביניים שבין חג הפסח לחג השבועות. שני חגים המסמלים גאולה. הראשון מסמל את הגאולה הגופנית, הגשמית
   
ממעמקי הכלא הסובייטי
גרגורי ברמן זכה לצאת מעבדות בכלא הסובייטי לחירות בארץ ישראל, בתהליך שבו גילה מחדש את הקב"ה ובתוך שנים מעטות נבחר לכהן כרבה של סיביר. ראיון מרתק ..
   
הנקיונות, הדרך לגאולה
בתוך כל טומאת מצרים עם ישראל הראה שהוא לא מושפע מהתרבות המצרית שהוא עדיין בן חורין בדעתו וזה הביא להם את הגאולה
   
לעבוד או ללמוד?
האם יש להקדיש את מירב הכוחות והזמן ללימוד התורה או לעיסוק בפרנסה? ביממה, כידוע, יש רק 24 שעות. מהו האיזון הנכון? הרב ארז משה דורון במאמר מיוחד על ..
   
7,500 נשים בכנס הענק ביד-אליהו
אמש ערך ארגון הידברות כנס חיזוק מיוחד לנשים, באצטדיון יד אליהו. מה היה שם?
   
למרות הכל להישאר בשמחה!
כיצד אפשר לשמוח כשיש בעיות- ולמי אין? ואיך אפשר לשמוח כשקורים לך כל מיני דברים שאינם תלויים בך
   
מקווה ומרכול
מדברים על מיתון, מפגינים נגד יוקר המחיה, מבכים את המצב הכלכלי, מתריעים על ילדים שחיים מתחת לקו העוני, מתרימים לנזקקים. מעולם לא חשבתי שדברים כאלה ..
   
האם מתרחשים ניסים בימינו?
שדה התעופה היה שומם ונידח, מסוג שדי התעופה הפנימיים מהם יוצאות טיסות פנימיות בלבד
   
הסופרמרקט האלטרנטיבי
ויטמינים, פרחי באך, התעמלות, טיפול פסיכולוגי, קאוצינג, רפלקסולוגיה – אלו רק חלק מהאמצעים העומדים לרשותנו היום, בעידן המודרני, לסייע בידנו לשפר את ..
   
למה אסור ליהודים להיכנס ..
איך זה עלול לפגוע בנו אם ניכנס, האם מותר רק להצטלם ליד כנסיה, ולמה דווקא במסגדים מותר לבקר? יצאנו לבדוק מה הקשר בין כנסיה לעבודה זרה
   
רמי לוי פרש מהקואליציה בשל הרס ..
חברי מועצת העיר ירושלים רמי לוי ואריה קינג החליטו לפרוש מהקואליציה בשל הרס בית כנסת בשכונת גילה, ואף ניסחו מכתב חריף לראש העיר ברקת. "מצפונית ..
   
למה אסור לדבר בבית הכנסת?
כשאדם מדבר על פוליטיקה בבית הכנסת - מה הנזק שנגרם? איך זה משפיע על תוצאות התפילה שלו? ואיך זה קשור להתנהגות בבית המשפט?
   
גברת נסיכה
כל אשה יהודייה בעולם, בכל גיל, מכל עדה, בכל מצב, נהנית לקבל מחמאות על הופעתה החיצונית. הרצון להתייפות טבוע בה משחר ילדותה, והוא ניתן לה למטרה ברורה ..
   
חי על חשבונך. האומנם?!
מי שמאמין שהחרדים חיים על חשבונו מופנה לחוקים ולתקנות ולגזירות שנועדו להשאיר אותם מתחת לקו העוני. לא בזכות, אלא למרות המשטר העוין החרדים חיים ..
   
תגיות: כסלו, טומאה, טהרה, פך השמן, נס, גאולה,
חזור לרשימה  |  שלח לחבר  |  הדפס  |  שליחת תגובה
נתקבלו 1 תגובות
בס"ד שלום וברכה אשמח אם תכתבו לי את המקור של המשפט שאמר ר´ לוי יצחק מברדיצב: כשם שהתרחשו נסים בימים ההם – כך הם מתרחשים בזמן הזה, ברם כדי שירגיש אדם את הנס העל טבעי, שומה עליו שיתעלה אף הוא למדרגה גבוהה למעלה מן הטבע, דבר זה מתממש על-ידי הדלקת הנרות´ מאיזה ספר זה לקוח? תודה שירלי

" כשמלכי יוון, בבית השני גזרו על ישראל גזרות קשות, ביטלו דתם, לא אפשרו להם לעסוק בתורה ובקיום המצוות, ופשטו ידם בממונם ועוד, נכנסו להיכל וטימאו הטהרות, ואז בעזרת היושב במרומים נושע ישראל ע``י החשמונאים "

מאמרים מומלצים

סרטים מומלצים

שאלות מומלצות
מדורים
המגזין
אקטואליה
חרדים
פורים
תורה ומדע
סיפורים אישיים
שבת
מוזיקה יהודית
אמונה וביטחון
חינוך | משפחה
בריאות ותזונה
פיתוח האישיות
נשים
קבלה | רוחניות
הצופן התנכי
פרשת השבוע
מתכונים
חגים ומועדים
עם סגולה
Judaism | Torah

 
ניו לוג'יק הקמת אתרים חברה לבניית אתרים
Video Streaming | שידורי וידאו באינטרנט